Takım Tutar gibi Teknoloji Tutmak
Fatih Kadir Akın
34013

Sanirim sorun yasadigimiz topraklar ile alakali. Hep “birseyci” olmaya, taraf olmaya onu sorgulamadan benimsemeye zorlaniyoruz gibi geliyor bana. Cok guzel bir yazi yazmis, guzel noktalara parmak basmissin. Eline saglik 👍

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.