A-Z’ye kadar bir alfabemiz var.
Mehmet 🚀
71

Evet müthişem ifade etmişsin💫

Düşünsel olarak bir doğru üzerinde değil o doğru üzerindeki noktalar içine yolculuk yapıyoruz, A, B, C değil A1, A2, A3 …

Ve alfabemiz sonsuz harfli. Ama biz kodları yazarken sonlu zannediyoruz(!)

Peki B’ye ne zaman mı geçeceğiz. B’ye geçiş yok.

Çünkü “öz”ünde A’nın B’den farkı yok.

Mesela A ve B zamanda iki nokta ise zaman illüzyonununun dışından bakınca tek bir an olması gibi.

Senin düşüncene göre de hareket edecek olursak; böylece iki boyutlu bir çember çizmek yerine üstüste bir sürü çemberler koyarak 1 boyut atlıyor ve silindir oluşturuyoruz,

Sonraki hedefimiz 4 boyutlu cisimler, hatta 4, 5, 6 değil 4,1 - 4,2 - 4,3 …

4,11 – 4,12 - 4,13 …

Evet zaten 4 = 5 🚀

Like what you read? Give Nebuş a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.