زلزله سیاسی در عراق؛ چرا عمار حکیم استعفا کرده است؟ /اختلاف با ایران یا مقامات ارشد حزب

ریاست عمار حکیم بر حزب مجلس اعلای عراق 8 سال بیشتر دوام نداشت تا حکیم جوان تصمیم خود را برای جدایی از این حزب پرنفوذ شیعه به دلیل اختلافات درونی و فشارهای بیرونی و تاسیس حزب جدید اعلام کند.

به گزارش نامه نیوز، ابهامات زیادی پیرامون جدایی عمار حکیم از ریاست حزب مجلس اعلای اسلامی عراق وجود دارد، برخی رسانه ها جوان گرایی وی، برخی دیگر اختلاف با اعضای ارشد این حزب و برخی مخالفت ایران با ریاست وی بر این حزب را علت این جدایی اعلام کرده اند.

از سوی دیگر گفته می شود که اظهارنظرهای اخیر عمار حکیم درباره ایران نارضایتی هایی را درون حزب ایجاد کرده بود که در نهایت به کناره گیری حکیم از ریاست این حزب منجر شد. سفر اخیر برخی از مقامات ارشد این حزب به تهران و مشورت با مقامات ایران نیز یکی از عوامل احتمالی کناره گیری حکیم از این حزب برشمرده می شود چرا که اعضا پس از مشورت با مقامات ایرانی علیه او شکایت کردند.

با این حال، جدایی عمار حکیم از حزب مجلس اعلای عراق، پرنفوذ ترین و مهم ترین حزب سیاسی در این کشور را می توان زلزله ای در اردوگاه شیعیان و احزاب شیعه حامی ایران در این کشور تلقی کرد، زلزله ای که با اعلام تصمیم وی برای تشکیل حزب جدید می تواند ابعاد گسترده تری نیز پیدا کند.

از سوی دیگر تلاش های زیادی برای جلوگیری از این اتفاق در عراق و ایران صورت گرفت اما نهایتا عمار حکیم تصمیم گرفت که جدایی خود را از این تشکل سیاسی ـ مذهبی ریشه دار شیعه در عراق اعلام کند.

یک عضو مجلس اعلای عراق درباره علت جدایی حکیم از تشکل می گوید: برخی مشایخ به دنبال مدیریت مجلس اعلا بودند که سید عمار نیز زمینه را با خروجش از مجلس برای آنها مهیا کرد.

وی درباره تاثیر این جدایی در روند جریان شیعه در عراق نیز گفت که شکاف بین گروه های شیعه به نفع کل جریان نیست اما در برخی موارد می توان از آن به عنوان یک فرصت استفاده کرد.

تاسیس حزب مجلس اعلای اسلامی عراق به سال 61 با هدف سرنگونی حکومت وقت عراق از سوی جمعی از فعالان سیاسی عراقی حاضر در ایران بازمی گردد، خانواده حکیم یکی از اصلی ترین پایه گذاران این حزب بودند که سال 82 همزمان با سقوط صدام حسین توانستند عنوان مهمترین و بزرگترین حزب در عراق را به خود اختصاص دهند.

مجلس اعلای اسلامی عراق نزدیک ترین حزب سیاسی به ایران به شمار می آید که بیشترین کرسی های مجلس نمایندگان این کشور و همچنین کنترل وزارت خانه های حساس در دولت عبادی را در اختیار دارند. ریاست این حزب در ابتدا برعهده باقر الحکیم روحانی شیعه عراقی و پس از ترور وی در سال 82 برعهده برادرش عبدالعزیز بود، پس از درگذشت وی عمار حکیم فرزندش ریاست حزب را برعهده گرفت.

حکیم در سخنرانی روز گذشته خود که جدایی اش از حزب اعلای اسلامی عراق را اعلام کرد از تاسیس حزب جدیدی در این کشور با نامه حکمت ملی خبر داد و گفت که دراین مسیر دست های خود را به سوی همه برای همکاری دراز می کند.

تحلیلگران بر این باورهستند که حکیم به دلیل نگرش عمیقی که نسبت به منطقه و جهان دارد در آینده حزبی تشکیل خواهد داد که متشکل از اسلام گرایان و ملی گرایان است و می تواند مقبولیتی در میان طیفهای اهل سنت، لیبرالها و اسلام گرایان داشته باشد.

🌐 https://t.me/Negahfori