Feministiset kuulumiset kaupunginvaltuustosta!

Tänään oli jälleen Helsingin kaupunginvaltuuston kokous ja sitä ennen kokousti myös Feministisen puolueen valtuustoryhmä.

Kuntavaalikampanjassani yksi teemani oli lisätä etenkin nuorten kiinnostusta kuntapolitiikkaan. Voin kertoa, että ensikertalaiselle on moni asia epäselvä ja moni toimintatapa varsin hämärä! Mutta ei hätää, valtuustoryhmämme tiedostaa, että saamme tukea muiden puolueiden valtuutetuilta sekä virkahenkilöiltä ja etenkin toisiltamme. Jatkossa yritän itse tiedottaa parhaani mukaan, missä valtuustossa mennään ja mitä Feministisen puolueen valtuustoryhmä konkreettisesti tekee. Tässä tämän päivän kuulumiset:

  1. Tänään valtuusto äänestää uudesta Kaupunkistrategiasta vuosille 2017–2021. Feministinen puolue lähti mukaan nk. ‘strategiasopuun’, eli seisomme uuden strategian takana. Me saimme Kaupunkistrategiaan läpi yhden keskeisimmän kuntavaalitavoitteemme: kunnianhimoisen tasa-arvohankkeen. Hanke on kirjattu strategiaan näin: ”Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistämiseksi käynnistetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.” Hanke on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Hanke oli Feministisen puolueen idea ja me saimme siihen tukea muilta valtuustoryhmiltä. Ainoa puolue, joka ei lähtenyt mukaan strategisopuun oli Perussuomalaiset. Uuteen Kaupunkistrategiaan voi ja kannattaa tutustua tästä.
  2. Tänään valtuusto äänesti myös ponsista. (Jos nyt kysyt itseltäsi: mikä helvetti on ponsi? Ei hätää, minusta ainakin tuntuu että poliittinen päätöksenteko vilisee monimutkaisia, ja rehellisesti sanottuna ulossulkevia termejä, joita kuitenkin viljellään ihan muina tyyppeinä pitkin kokouksia. Ponsi on Wikipedian mukaan: vahvistetun esityslistan ulkopuolella tehty, toimintaohjeen sisältävä kannanotto tai lausuma.) Feministinen puolue sai myös ujutettua Kaupunkistrategiaan ponsin (ponnen? who knows). Ponsimme pitää sisällään sen, että kun kaupunki pyrkii tuottavuustavoitteisiin eli budjettiin tehtäviin vähennyksiin (joita voisi kansankielellä luonnehtia myös leikkauksiksi) niin sen on tehtävä selvitys tuottavuustavoitteiden hyvinvointivaikutuksista. Strategiasovussa mukana olleet puolueet sopivat kokousta etukäteen, kenen ponnet äänestetään läpi. Tämä etukäteen sopiminen on minulle uutta, koska luulin tai uskoin, että politiikkaa tehdään aina suoraan sydämestä ja omatunnosta. Varavaltuutettuna tilannetta pari kuukautta jo seuranneena (!!) alan ymmärtämään, että politiikka todellakin on melkoista kompromissien vääntöä. Siksi tavoitteemme ensi Kuntavaaleissa onkin saada enemmän valtuutettuja koska enemmän valtuutettuja = enemmän valtaa. ;)

Pienenä ja uutena puolueena meillä menee näiden kuulumisten myötä erittäin hyvin. On aika uskomatonta, että yhden valtuutetun voimin olemme saanet ison tavoitteemme läpi kaupunginstrategiaan. Itse odotan innolla, että tasa-arvotoimikunta, jonka jäsen olen, järjestäytyy ja että pääsemme suunnittelemaan tasa-arvohankkeen toteuttamista. Seuraan töideni puolesta Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman jalkauttamista, joten koen, että minulla on paljon annettavaa toimikunnalle. Lisäksi odotan myös, että Feministinen puolue pääsee tekemään omia aloitteitaan. Jos sinulla tulee mieleen, miten voisimme tehdä Helsingistä entistä tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman, älä epäröi olla yhteydessä. Idean ei tarvitse olla valmis tai hiottu. Usein helsinkiläiset itse arjessaan ovat tietoisia siitä, mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät.

Kiitos! Tässä kuulumiset tällä kertaa!

Like what you read? Give Nelli Ruotsalainen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.