ՎԵՐՆԱԳՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Լուրային վերնագիր -Քաղաքի կենտրոնում բացվել է նոր սրճարան

Բառախաղ-тысяча и одна ночь

Ուղիղ խոսք-Կոկո Շանել.«Սիրում եմ զբոսնել երեկոյան Վենեցիայում դա ինձ ոգեշնչում է»

Թվով վերնագիր -15 ամենագեղեցիկ կտավները

Բլոգային վերնագիր -

Ստահոդ վերնագիր-ՍԵՆՍԱՑԻԱ ԹՌԱՄՓԸ ԸՆԿԱՎ ԱԹՈՌԻՑ

Like what you read? Give Nelly Hovsepyan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.