Hemingway demişken, her yazılımcının Hemingway okuması gerekiyor diye düşünüyorum. İnsana sadelik katıyor.
Backlog #001 — Mart 2016'nın İlk Haftası
Fatih Kadir Akın
195

“If Hemingway Wrote JavaScript” kitabini tavsiye edeyim o zaman :)

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.