NeoBili

NeoBili app icon, 2018.

NeoBili er udviklet til at hjælpe læger, sygeplejersker, jordemødre og øvrige sundhedsfaglige til initiel vurdering af ikterus/hyperbilirubinæmi hos nyfødte med en alder op til 2 uger. NeoBili er baseret på retningslinjerne i Dansk Pædiatrisk Selskabs (DPS) kliniske vejledning:”Behandlingsstandard for neonatal hyperbilirubinæmi–en introduktion” (januar 2012).

Efter indtastning af barnets fødselsdata og bilirubin værdi målt ved blodprøve (TsB) kan NeoBili oplyse barnets lysgrænse og dertilhørende vejledende anbefalinger. NeoBili giver også mulighed for at vise den pågældende placering i DPS’ figur med kurver for lysgrænser samt placering i Bhutani’s nomogram for risikozone (2001).

NeoBili er udviklet af Rene Liang Shen, Kia Hee Schultz Dungu og Emil Klindt.

neobiligroup@gmail.com

DISCLAIMER:

Venligst læs og accepter følgende information og betingelser før brug af NeoBili.

Denne app (NeoBili) er baseret på retningslinjerne i Dansk Pædiatrisk Selskabs (DPS) kliniske vejledning “Behandlingsstandard for neonatal hyperbilirubinæmi — en introduktion” (januar 2012).

 • NeoBili er udviklet til initiel vurdering af ikterus hos nyfødte med en alder op til 2 uger.
 • NeoBili er kun beregnet til at anvendes af sundhedsfaglige som arbejder med nyfødte.
 • NeoBili må anvendes til personligt eller akademisk brug men ikke som klinisk reference.
 • Såfremt sikkerhedskopier foretages, skal alle ophavsrettigheder krediteres i præcis samme form som på originalen.
 • NeoBili må ikke anvendes til kommercielt brug.
 • NeoBili må hverken helt eller delvist ændres, sælges eller distribueres.
 • NeoBili må ikke anvendes til ulovlige formål eller i aktiviteter der krænker tredjemandsrettigheder, ophavsret, copyright, varemærker eller øvrige ejendomsrettigheder, hverken gennem anvendelse, reproduktion eller distribution.
 • NeoBili må ikke installeres eller anvendes på en iPhone eller smartphone der kan blive eller bliver anvendt til uetiske formål eller på anden måde kan skade driften af en tredjeparts tjenester.
 • NeoBilis navn må ikke anvendes til at antyde nogen form for godkendelse eller sponsorering.
 • Alle ophavsrettigheder (og immaterielle rettigheder, herunder den tilhørende dokumentation) tilhører NeoBili, og ved anvendelse af NeoBili tildeles ingen ejendomsret.
 • NeoBili er gratis og uden nogen form for teknisk support eller garanti af nogen art. Der er således ingen garanti for at NeoBili egner sig til formålet.
 • NeoBili påtager sig ikke ansvar for ukorrekt brugeranvendelse herunder indtastningsfejl af bruger.
 • NeoBili er ikke en erstatning for lokale instrukser, vejledninger eller lignende.
 • NeoBili må ikke erstatte selvstændig klinisk vurdering.
 • Installation og brug af NeoBili sker på egen risiko. NeoBili påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte, specielle eller tilfældige følgeskader, som medfører et tab.
 • NeoBili påtager sig intet ansvar for skader som eksempelvis tab af forretningsmuligheder, tab af profit, tab af forventede besparelser, tab af goodwill eller andre erstatningsretlige tab, som er funderet i misligeholdelse af kontrakt (inklusiv forsømmelighed), produktansvar eller andre juridiske principper.
 • Såfremt du ikke kan acceptere ovenstående betingelser, skal du straks ophøre med at anvende NeoBili og afinstallere softwaren fra din iPhone/smartphone og alle eventuelle sikkerhedskopier skal destrueres.