Üç Maymunu Oynama!

Hayata Destek Derneği, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında ‘3 Maymunu Oynama’ sloganı altında bir farkındalık kampanyası yürütmeye başladı.

Hayata Destek Derneği, ‘Çocuk Koruma Programı’ kapsamında yürütülen ‘Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil’ kampanyası ile çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda kamuoyunu konuya duyarlı olmaya davet ediyor. Kampanya ile sosyal medya üzerinden yapılan ve yapılacak olan çağrılarla, gittikçe büyüyen bu problemin üzerine gidilerek, çözüm yollarının aranması hedefleniyor.

Hayata Destek Derneği yürütülen bu kampanya ile alakalı, “Hayata Destek Derneği olarak Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil kampanyamızla çocuk işçiliğine karşı verdiğimiz mücadelemizde size de ihtiyacımız var. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde herkesi bu konuda üzerine düşeni yapmaya, sorumluluk almaya ve farkında olmaya davet ediyoruz. 12 Haziran’da, #3MaymunuOynama ve #BuİşÇocukOyuncağıDeğil hashtagleriyle Twitter üzerinden başlattığımız kampanyaya sesimiz hep birlikte daha gür çıksın diye herkesi destek olmaya çağırıyoruz. Çocuk işçiliğiyle mücadele gerçekten ne olduğunu bilmekle başlar, çünkü bilirseniz görmezden gelemezsiniz” açıklamalarında bulundu.

KAMPANYAYA NASIL KATILIRIZ?

Kampanyaya destek olmak için yapmanız gereken; “http://bit.ly/3maymunuoynama” adresine girip “Support with Twitter”ı seçip “Add my support” butonuna tıklamak. Son adımda açılan pencerede Twitter hesabınızdan Thunderclap uygulamasına izin vermeniz yeterli.

İŞGÜCÜNE DAHİL OLMA RİSKİ

Dünyada ağır ve tehlikeli işlerde çalışan milyonlarca çocuk bulunmakta. Türkiye’de ise bu tip işlerde çalışan çocuk sayısı yaklaşık olarak 1 milyonu buluyor. Bugün Türkiye’de yaşayan 1.5 milyon Suriyeli çocuktan yalnızca 325 bini okula kayıtlı. Eğitime erişemeyen diğer çocukların çoğu ise işgücüne dahil olma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Henüz çocukluklarını yaşayamadan yetişkin olma riskiyle karşı karşıya kalan bu çocukların yaşadığı problemler de git gide artıyor. Özellikle dünyanın çeşitli yerlerinde yaşana iç savaşlardan ötürü okullarından, ülkelerinden, ailelerinden olan tüm çocuklar mecburen bir işte çalışmak zorunda bırakılıyor. Türkiye’de ağır ve tehlikeli işlerde çalışan 1 milyondan fazla çocuk var. Bu çocuklar haftanın 6 günü ya da tamamında, yani tatilsiz ve günde 8 ila 12 saat arasında çalışıyor. Bu çocukların en az 400 bini ise her yıl ilkbahar döneminde okulunu yarıda bırakıp ailesiyle beraber mevsimlik tarım göçüne katılıyor. Çocuk işçiliği sorunu, Türkiye’de mülteci çocukların da bu profile dahil olmasıyla günden güne daha da büyüyor.

Ağır çalışma koşulları, uzun mesai saatlerinin günden güne yıprattığı bu çocuklara yardım etmek istiyorsak mutlaka farkındalık yaratmamız gerekiyor. Çocuk işçi çalıştırmanın caydırıcı cezalara ihtiyacı var. Bunun yanı sıra yapılan denetimlerin de mutlaka artması ve bir takım şeylere göz yumulmaması gerekiyor. Birçok sendikanın ve STK’nın yaptığı araştırmalar sonucu yayınlanan raporlara göre çocuk işçiliği günden günde artarak önüne geçilemeyecek bir boyuta ulaşıyor.

DÜNYADA RAKAMLAR

-Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun 2015 yılında yayınladığı bir rapora göre, dünyada çalışan çocukların sayısı 168 milyondur. Bu çocukların yarıdan fazlası, yaklaşık 85 milyonu tehlikeli işlerdedir.

-Çocuk işçi sayısının en fazla olduğu bölgeler Asya ve Pasifik’tir. (Hemen hemen 78 milyon ya da toplam çocuk nüfusun yüzde 9,3’ü). Bununla birlikte, Sahra Güneyi Afrika çocuk işçiliğinin en yaygın görüldüğü bölgedir (59 milyon, yüzde 21).

- Latin Amerika ve Karayipler’deki çocuk işçi sayısı 13 milyon (yüzde 8,8), Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki ise 9,2 milyondur (yüzde 8,4).

-Tarım, çocuk işçiliği açısından açık ara en başta gelen sektördür (98 milyon ya da toplam çocuk işçilerin yüzde 59’u), ancak hizmet (54 milyon) ve sanayi (12 milyon) sektörlerindeki çocuk işçiler de önemli bir nicelik oluşturmaktadır ve bu çocukların çoğu kayıt dışı ekonomide çalışmaktadır.

- Erkek çocuklar arasında çocuk işçiliği 2000 yılından bu yana yüzde 25 azalırken kız çocuklarda bu azalma yüzde 40’tır.

HAYATA DESTEK DERNEĞİ HAKKINDA

Hayata Destek, doğal ve insan kaynaklı afetlerden etkilenmiş toplumların temel haklarına erişimini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bağımsız bir insani yardım derneğidir. Uluslararası insani yardımın temel ilkelerini benimseyen Hayata Destek; insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hesap verebilirlik prensipleri çerçevesinde faaliyetlerini Türkiye ve çevresi bölgelerde sürdürmektedir. Suriye Krizi’nin başlangıcından bu yana mültecilere koruma ve destek amaçlı sınır iller ve İstanbul’da geniş kapsamlı insani yardım operasyonları yürütülmektedir. Ayrıca çocuk koruma programı kapsamında çocuk işçiliği ile mücadelede sorumluluk aldığı projelerle etkin rol oynamaktadır. Kurucuları arasında yer aldığı Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) çatısı altındaysa STK’lar arası iletişimi güçlendirici faaliyetlerde bulunmaktadır.

Web Sitesi: http://www.hayatadestek.org/

ÇOCUKLAR HANGİ SEKTÖRDE ÇALIŞTIRILIYOR

Dünyadaki çocuk işçilerin yüzde 60’ının tarım, balıkçılık, avcılık ve orman işlerinde çalıştırıldığı tahmin ediliyor. Tarım sektöründeki çocukların ülke bazında bakıldığında birçok ürünün yetiştirilmesinde ve toplanmasında kullanıldığı görülüyor. Tarımda çocuklar uzun saatler boyunca aşırı sıcak ve sağlık sorunları riskinin çok yüksek olduğu ortamlarda çok az ücret karşılığında çalıştırılıyor.

Bu çocuklara yeteri kadar besin ve su tedarik edilmezken, çalışma ortamları tamamen sağlıksız. Dünyada en az 14 milyon çocuğun imalat sektöründe doğrudan kullanıldığı tahmin ediliyor. Çocuk işçiler madenlerde ciddi yaralanma olayları ve hastalıklarla karşı karşıya kalıyor. Henüz 6–7 yaşındaki çocuklar, kayaların parçalanmasında, taşınmasında kullanılıyor. 9 yaşındaki çocuklar toprak altına dinamitlerin yerleştirilmesi gibi zor işlerde çalıştırılıyor. Dünyanın birçok ayrı bölgesinde birçok madenin çıkarılmasında çocukların emeği var. Birçok çocuk, özellikle de kızlar ev işlerinde yoğun olarak çalıştırılıyor. Temizlik, ütü, çocuk bakma, bahçe işleri gibi alanlarda kızların çalışmaya başlama yaşı bazı ülkelerde 5 yaşına kadar iniyor. Ev işlerinde kullanılan çocuklar, ne yazık ki fiziki ve duygusal istismara maruz kalıyor. Otel ve restoran alanındaki çocuk işçilerin genellikle yasal çerçevede çalıştırıldığı iddia ediliyor. Ancak istatistikler çok fazla sayıda istismar yaşandığını gösteriyor. Genel olarak maaşlar çok düşük ve bazı turistik bölgelerde otel ve restoranlarda çalıştırılıyor.

NEŞE YAVUZ

Kaynak: ilksesgazetesi.com