Merakım Öğretmenimden
Enver Bodur
271

Ben de benzer bir durumu ortaokul yıllarımda tanıdığım İngilizce öğretmenimle yaşadım. Sadece ders anlatmazdı bize küçük sorumluluklar da verirdi. Mesela ben her hafta oturduğum sırayı çevreleyen grubun komple ev ödevlerini kontrol ederdim :) Kendimi o kadar mutlu ve önemli hissederdim ki o derste anlatamam … Bu öğretmen sayesinde İngilizce merakım arttı, arttıkça daha çok öğrendim, sonra bir gün kendimi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmış olarak buldum. Şu an ne yapıyorum, İngilizce öğretiyorum …

Bir öğretmen bir insanın hayatını, beynini nasıl böyle derinden kontrol ediyor küçücük hareketlerle, bir iki mimikle, şaşırmamak elde değil.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.