Pazarlama’da Yaratıcılık ve Tasarımın Önemi

Markanız iyi bir kitle analizi ile evrilir ve tasarlanır ise en doğru iletişimi sağlayacaktır
Tıpkı New York Times’ın Business Gurusu olarak ilan ettiği Tom Peters’ın dediği gibi “Tasarım, yalnızca güzel nesneler oluşturmak için değildir. Tasarımın asıl önemi, karar alma, problem çözme ve değer yaratma faaliyetlerine bütüncül bir yaklaşım getirmesinden gelir.”
Biz de tasarım paketimiz içerisinde marka değerinizi yükseltecek, çözümler üretiyoruz.

Analiz edilmeyen markaya tasarım yapmak doğru bir iletişim yaratmaz.

Kurumunuzun dışa dönük yüzü markanızdır. Markanızın sizin için ne ifade ettiğinin yanında ulaşmak istediğiniz hedef kitlenizde nasıl algılandığı veya nasıl bir etki bıraktığı da büyüme yolunda ortaya konması gereken adımlardan birisidir. Bu aşamada, sizler ile markanızı konuşuyor, tanımlıyor, ihtiyaca göre yeniden yapılandırıyor ve ortaya çıkacak tüm çalışmalarımızın temelini marka kimliğinize oturtuyoruz.

Rakiplerinizden sıyrılmak için yaratıcı fikirlere ihtiyacınız var.

Farklı olmak, farkınızı ortaya koymak ve tasarımlarınızın yönünü belirlemek için Kreatif fikirler üretiyoruz. Bu aşamada marka analizinizde edindiğimiz izlenimler, ihtiyacınız ve beklentilerinizin yaratıcı fikirlerde hayat bulmasını sağlıyoruz.

Markanızın ve şirketinizin öne çıkmasında, tasarım anlamında ihtiyacınız olan, logo, web sitesi, online ve offline kampanya ürünleri ve benzeri tasarımlarınız için kreatif fikir üretimi yapıyoruz.

Tasarım odaklı düşünmek işinizi kolaylaştıracak.

Doğru tasarım çalışmaları yaparak, mesajınızı doğru bir şekilde iletiyor, doğru görselleri üretiyoruz. Markanızın kimliğine uygun geliştireceğimiz tüm yaratıcı fikirleri aynı zamanda uygulamaya geçiriyoruz.

Kurumsal kimlik ihtiyaçlarınızı, kartvizit tasarımından antetli kağıda; web sitesi tasarımından, sosyal medya ve online kampanya görsellerine kadar her alanda grafik tasarım çözümleri sunuyoruz.

Üretim sürecini hızlandırmalısınız.

Büyüme aşamasında veya yeni kurulmuş olan şirketlerde zaman yönetiminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dışa aktarılan tüm çalışmalarınızın uzayan onay ve revize süreçleri nedeniyle, yetişememesi; yanlış süreç yönetimi sebebiyle planlamaların dışına çıkılarak bağlı işlerin gerilemesi gibi sıkıntıların farkındayız. Bu nedenle amacımız sizin zamanlamanıza bağlı süreci organize etmek, doğru planlama ile beklentilerinizin karşılanacağı doğru takvimleri oluşturmak.

Tasarım paketinde size özel çalışmaların uygulamasıyla birlikte ne kadar zaman alacağı tarafınıza iletiyoruz. Aynı şekilde sizin vereceğiniz bitiş tarihlerine uygun çalışmalar üretiyoruz. Bu şekilde, zamandan ve maliyetten tasarruf etmenizi hedefliyoruz.

7/24 Destek ( Büyümek için her saati değerlendirmek önemlidir / Büyümenin saati olmaz)

Büyüme aşamasında her saatin her dakikanın önemi büyük. Bunu bilerek, sizlere yüz yüze ve online 7/24 destek ve danışmanlık veriyoruz.

%100 Müşteri Memnuniyeti

Terminolojide öyle geçse de sizi müşterimiz olarak değil ekibimizin bir parçası olarak görüyoruz. Bizim doğru adımları atabilmemiz de ancak sizin memnuniyetinizle doğru orantılı olabilir. Bu nedenle birlikte çalıştığımız her şirketin %100 memnun olduğundan emin olmak öncelikli hedefimiz.

İşletmenizin pazarlama çalışmalarını ücretsiz analiz ettirmek için

hemen iletişime geçin!

Like what you read? Give Tolga Gündoğdu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.