Néstor Lafón-Gracia
Néstor Lafón-Gracia

Néstor Lafón-Gracia

Now iOS Software Engineer @Groupon, formerly @Inqbarna