Neta Denetim

İşletmelerin iç kontrol ve iç denetimi bir lüks olarak değil, yönetsel gereklilik olarak görmeleri, evrensel uygulamaları hayata geçirmeleri için çalışıyoruz.