ประสบการณ์การใช้งาน Visual Composer VS Site Origin


เนื่องจากไม่นานมานี้ผมได้มีโอกาสได้ลองใช้ปลั๊กอิน SiteOrigin จากที่ใช้ Visual Composer มาซะส่วนใหญ่ ตอนนั้นผมต้องใช้ Seed Theme และผู้พัฒนา Theme นี้แนะนำให้ใช้ SiteOrigin เพราะมันฟรี ใช้งานง่าย และเร็ว ลอง search หารีวิว คนส่วนใหญ่ก็บอกว่าดี ผมก็เลยคิดว่า เอาวะ! ลองดู อยากลองใช้ตัวอื่นนอกจาก Visual Composer ด้วย พอได้ลองใช้แล้ว ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เล็กๆ น้อยๆ

ก่อนอื่น ต้องบอกเลยว่าสองตัวนี้เป็นปลั๊กอินของ Wordpress ประเภทของมันคือ Page builder ช่วยในการจัดการคอนเท้นและออกแบบได้ง่ายๆ เพียงแค่ Drag and Drop สามารถใช้งานร่วมกับ Theme ต่างๆ ได้มากมาย แล้วยังมี Addon หรือ Widget ที่มาเสริมอีกเพียบ

เปรียบเทียบด้านการใช้งาน Visual Composer นั้นค่อนข้างช้ากว่า SiteOrigin เพราะหน้าตาสวยและสีสันต่างๆ การปรับแต่งก็สามารถปรับได้เยอะ ค่อนข้างอิสระ ตรงข้ามกับ SiteOrigin ซึ่งบางส่วนปรับแต่งไม่ได้ เช่น ผมต้องการเพิ่มช่องว่างระหว่างคอลัมน์ก็ไม่มีให้ปรับในหน้า page builder ต้องใส่ในโค้ดเท่านั้น เป็นปัญหาหนึ่งเลย ด้าน widget มีน้อยกว่า หน้าตาเรียบๆ ทำให้แสดงผลได้เร็วกว่า

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.