Det er verken dyrt eller vanskelig å få til gode hjemmekontorløsninger så folk kan jobbe sammen. Her er våre beste tips for å lykkes.

Ja, velkommen til koronavirus, da. Eller til tog som ikke går. Til den best egnede for jobben, enten hen bor i Mandal eller Malaga. Og ikke vil flytte. Til kundeprosjektet i Kirkenes og dine ambisiøse mål for reduksjon av bedriftens reisevirksomhet (særlig med fly… ).

4 Netlifere har laga band på video, en spiller munnspill, en keyboard og en gitar. Den siste enten synger eller ler.
4 Netlifere har laga band på video, en spiller munnspill, en keyboard og en gitar. Den siste enten synger eller ler.
Remote not-work i Whereby.

Av mange grunner må vi akkurat nå, men også i framtida, ofte fjernjobbe, hver for oss, ved kjøkkenbord og hjemmekontorpulter. …


(Ok, det er kanskje mer en slags retningslinjer…)

Image for post
Image for post
#husdyr. Knut til høyre.

Innlegget er langt. Du kan søke i det ved å trykke Ctrl+F i Windows eller Cmd+F på Mac.

Netlife bruker Slack for å kommunisere internt. Slack er en chat (som ligner en del på IRC), med mange chatrom (kanaler), som kan organiseres etter tema, team, tidssone eller hva du måtte ønske. Det er et system for å snakke sammen — folk kan snakke i kanalene, på direktemelding til en eller flere andre, de kan dele skjerm, ringe og ha videokonferanser. De kan dele filer, stemme på både seriøse og useriøse ting, og automatisere rutineprat (som stand-upper, kaffekoking eller lunsjpåmelding). Det er en HØBB for hele Netlifes hverdagskommunikasjon hvor både interne kommunikasjonsbehov og avklaringer med kunder ivaretas. …


My favourite quote (possibly misattributed) is this from Maya Angelou:

I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.

In late August 2016 I’m in a pretty important workshop with one of my favourite clients. We slog through content improvements for their social media and their website and even briefly discuss their radio station, I think. I’ve done some stuff it’s a good idea to do in workshops: put my Mac down to work with them without distractions. Switched off my phone.

I am fully unaware that a few minutes after I step into that room, my father dies suddenly and completely unexpectedly in an emergency department. Nobody is there with him. I step out of the room and start down the street to head back to the office, and I switch my phone on. I have so many unanswered calls. Just an endless list of people I know and don’t know who have tried to reach me. …


Five people with wildly varying motivations and perspectives, given three days to make “something” for lonely or struggling kids. Using a method and process we were mostly unfamiliar with. With drones flying overhead and 70 people crowding us, while all seemingly talking at the top of their voice. Would it even be possible?

Missioncamp 2017

Missioncamp is a yearly event where we pack up the entire agency — designers, content folks, coders, user researchers, event riggers, chefs, admins and even the CEO — and move office to another city.


Enkle tips for smudere lanseringer

SHIP IT

Noen ting er veldig lette å glemme: Småtinga. Her er en liste over små, smarte grep som gjør enhver lansering enklere, diggere, proffere og morsommere. (Om du er kunde hos Netlife Research får du også KAKE! 🍰)

Måling

Noen har allerede målingsrigger man må forholde seg til. Takk den flinke kunden din/klapp deg selv på skuldra hvis dette er tilfelle. Da har du nok også analysefolk og teknikere som kan hjelpe deg med å integrere det best mulig! 😍
Det er mye vanligere å ha noe som ikke funker så godt, eller til og med ingenting.

About

Anja Schönhaug

Anvendelig type hos Netlife i Oslo. Opptatt av å jobbe smart og ta godt vare på hverandre.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store