Hvordan oplever du verden?

Har du tænkt over at når du deler dine observationer fra dit liv så er de set med dine øjne og dine perspektiver? Det er en af de ting som man ved, men måske ikke altid er bevidst om.

Oplevelsen af nuet

Står der to personer med rimelig ens sanse evner så når begivenhederne omkring dem begge personers sanser på en næsten ens måde og form.

Beder du derefter begge personer beskrive hvad der “var” i det oplevede øjeblik vil du sandsynligvis få to beskrivelser af øjeblikket.

Der vil være forskellige ting i øjeblikket der bliver de to personer bevidst. En af dem vil måske huske at der var en fugl der sang, den anden vil måske starte med at fortælle at der var en smule køligt. Det som manifesterer sig i de to menneskers bevidsthed er nemlig gået igennem et antal “filtre”. Dels da begivenhederne skulle registreres eller føles, dels da begivenhederne skulle genfortælles.

Det er forskelligt hvad vi fokuserer på. Det ændrer ikke på hvad der faktisk skete, men det ændrer på hvad de husker der skete. Hvad der skete er som en strøm af begivenheder og de er som de er. F.eks. der var en solsort der sang i baggrunden og der var 19 grader varmt.

19 grader kan opleves som koldt eller varmt. Lige i disse dage i det begyndende forår opleves 19 grader som meget varmt. Vi har gennem nogle måneder vænnet os til koldere normal temperaturer og derfor er 19 grader varmt. Samme temperatur vil til juni sandsynligvis opleves som koldt. Samme temperatur, men forskellige oplevelser af den.

Når du lever i verden har du en måde du oplever den på. Måske er du i en periode hvor mange ting opleves lidt negative eller trækker energi ud af dig. Du er i underskud og når omgivelserne ikke lever op til dine forventninger så giver det dig en oplevelse af manglende tilfredsstillelse. Husk at det der er ikke ændrer sig, det er din oplevelse af det der tilsyneladende gør f.eks. de 19 grader kolde.

Minder om tidligere oplevelser

De oplevelser du har haft vil typisk danne et billede i din hukommelse. Det er som du så dem der gemmes, ikke som de var. Du har allerede “farvet” begivenhederne, du har filtreret begivenhederne og ikke alle begivenhederne har fået plads i din hukommelse. På et tidspunkt har du ubevidst valgt hvad der var værd at huske og det er hvad du bagefter har i hukommelsen fra begivenhederne.

Når du så taler om begivenhederne sker der igen en filtrering. Ikke alt hvad du har i din oplevelse — din hukommelse — fra en begivenhed ønsker du at dele. Der kan være nogle interne noter der knytter sig til begivenheden som du ikke har tænkt dig at dele. F.eks. kunne du have relationer til andre begivenheder der kategoriserer begivenhederne og binder dem sammen, så du kan drage konklusioner baseret på flere ensartede begivenheder.

Det kunne også være at du har stemplet en begivenhed med en slags vurdering eller udmåling af begivenheden. F.eks. kunne en situation eller begivenhed knyttes til en god oplevelse. Vi stempler meget hurtigt begivenheder, eller sanseoplevelser og basalt set vejer vi dem også: Godt eller skidt.

Det har fra urtiden været vigtigt for os hurtigt at kunne vurdere en situation til at være sikker eller farlig: God eller dårlig. Nogle gange har vi ikke noget problem med at dele denne stempling, men f.eks. på Facebook og andre sociale medier kan man vurdere at det ikke er ønskværdig at være åben om den stempling. Det modsatte kan også være tilfældet: Man vurderer (mere eller mindre bevidst) at der er interesse i at melde ud for at signalere at man f.eks. er enig med en gruppe af mennesker. Man ønsker at identificere sig med gruppen ved at udtrykke enighed med dem.

Er det vigtigt?

Jeg ved ikke om disse ord er vigtige. For mig er de vigtige og er med til at forklare hvordan vi mennesker agerer. Hvordan jeg selv agerer og hvordan dem omkring mig agerer. Det er svært at vide hvordan andre oplever ting, det er svært at vide hvorfor de oplever ting som de gør og det er svært at vide hvorfor de genfortæller deres oplevelser som de gør.

Jeg mener at det er en gave at kunne reflektere. Derfor bruger jeg en del tid på det. Formålet er bedre at forstå hvorfor jeg og andre agerer som de gør. Jeg stræber efter at blive bedre til at være tættere på det der er omkring mig. Jeg stræber efter at finde noget der ligger tættere på erkendelse af hvad der er og hvad der opstår via min og egnes opfattelse af hvad der er.

Det er interessant at mange af dagligdagens dramaer opstår, ikke på grund af hvad der er, men på grund af opfattelser af hvad der er. Vi handler ofte på basis af de filtrerede oplevelser. Oplevelser der i bund og grund ikke er virkeligheden men vores egen farvede og værdiladede minde om virkeligheden.

Jeg synes det er meget trist at se hvordan verden er drevet af drama. Drama der ikke har bund i hvad der er, men bund i vores filtrerede virkelighed. Det er forkert.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.