Jeg afprøver et nyt offentligt projekt “datafordeleren” der er et sted hvor man ønsker gratis at stille offentlige datakilder til rådighed gennem et ensartet API. Et API er et programmerings interface, der beskriver hvordan man kan interagere med noget software. Man kunne f.eks. beskrive at “man kan bede om et antal af de største byer i Danmark”, og så forvente at få et svar med netop det.

Datafordeleren er noget nyt, og det er en rigtig god idé:

  • Der stilles gratis adgange (API’er) til rådighed
  • Det kræver bare at man laver en bruger
  • Man samler disse datakilder bag en ensartet standard

Test af software

Som softwareudvikler er der nogle ting man ved f.eks. at man aldrig kan teste alt inden man går i drift med noget nyt. Man gør alt hvad man kan og koder mange gange også test kode, der på automatiseret vis kan teste ens kode. En sådan test kan sikre at basale funktioner gør som forventet. Har man f.eks. noget kode der lægger to tal sammen og returnerer resultatet:

adder(a, b) kunne være funktionens “signatur

Det er selvfølgelig en simpel test, men viser meget godt de udfordringer som software udvikling løber ind i. Testen skal jo også vise hvad der sker ved fejl, hvordan koden håndterer det. Tag nu dette eksempel hvor der er tale om fejl:

adder(“1", 3)

Der er tale om en fejl, for første “tal” er ikke et tal men en tekst (“1" er ikke det samme som 1).

Der er altså mange mulige udfald og (forkerte) anvendelser for software. Det er her hvor man så kan drage fordel af beta versioner. Beta versioner kan pr definition være fejlbehæftet. Hvis man har software i beta, men også generelt har software der bruges, så er håndteringen af fejl meget vigtig. Det er en kilde til tests man ikke selv har kunne udføre og de repræsenterer en stor værdi for kodens kvalitet.

Hvad betyder fejl for software?

Det er jo ofte noget som udviklerne ikke ser som deres ansvar, og nogle gange ser firmaerne der ejer softwaren det heller ikke som andet en noget der er irriterende for det kræver jo resurser og ja, det udstiller i nogens øjne software som værende ikke godt nok testet.

Det handler dog om at se det som en naturlig del af al software, og det kan også være kilden til forbedringer som man ikke selv havde tænkt på (da man måske jo ikke selv er bruger af softwaren).

Indmeldte en fejl i datafordeleren via Twitter

Datafordeleren er ingen undtagelse. Det er et offentligt projekt og er som sådan noget alle danske skatteydere har ejerskab i. Vi er kunden og vi betaler for denne ydelse.

Jeg testede datafordeleren og fandt en fejl. Jeg så at Datafordeleren var på Twitter, så jeg tog mig tid til som bruger til at tweete til dem om fejlen. Alt hvad jeg fik tilbage var information om at man ikke ydede support via Twitter og så link til formular hvor jeg kunne bruge mere tid på at give feedback på Datafordeleren.

Det kunne måske være okay, men jeg synes at det er en dårlig indstilling man har hos Datafordeleren: jeg er så flink at melde tilbage og så skal jeg så bruge mere tid på yderligere feed-back. Det er ikke god service.

Det de skulle have gjort er at sige tak, og fortælle at de ville bringe mit feed-back ind i deres support system, som jeg iøvrigt kunne finde et sted. De kunne så informere om at deres Twitter bruger kun var til envejskommunikation fra dem til verden, eller hvad du nu havde set den brugt til. Den var jo åbenbart ikke til support… (Hvorfor ikke?)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated netsi1964’s story.