Tanker om tid og rum

Jeg tænker en del over vores virkelighed. En af tankerne går i retningen af dimensioner. Her er nogle af mine tanker.

Vi har jo alle lært om koordinatsystemer med X (bredden) i den ene retning og Y (højden) i den anden retning. Er man gået lidt dyberer ind i matematikken så har man også hørt om Z, der så kunne kaldes “dybden”.

Mange kender fra matematik X, Y og Z

Så har vi altså tre dimensioner.

Den fjerde dimension?

Hvad med tiden? Nogen vil påstå at det er den 4. dimension.

Når man så skulle placere et objekt ville man skulle sige hvor det er i både x,y,z — så der var en “fysisk placering”, og ja, så også i tidsdimensionen — altså hvornår den var på det sted (x,y,z).

Det kunne da godt give mening, for når jeg går en tur på fortovet så er det ikke nok bare at angive hvor jeg er, men også hvornår jeg er der.

Hvornår var du der?

I tegningen ovenfor har jeg tilføjet to “snapshots” hvor en person bevæger sig i rum og tid. Personen befinder sig på to forskellige steder i rummet, det er tydeligt og alment accepteret. Vi aftaler et sted at mødes, det er et sted i rummet. Så tilføjer vi også den 4. dimension for at det giver mening, nemlig tiden.

Hvis en af koordinaterne (dimensioner) ikke er den rigtige så mødes vi ikke (i teorien). Du kan jo godt være på det rigtige sted men på det forkerte tidspunkt, og så er det jo ikke sikkert at du vil løbe ind i den du har aftalt at mødes med :-)

Set i det perspektiv kan man jo sagtens acceptere at tiden bare en 4. dimension. For det kan jo godt være at du er “der” på det rigtige tidspunkt, men hvis du står på det forkerte sted i X, Y eller Z aksen så er du jo heller ikke på det sted/tidspunkt du aftalte at mødes med din ven.

Man kunne sige: “De fire dimensioner skal alle være indenfor et aftalt rum, for at man kan mødes”. Det er den praktiske udgave af at mødes i tid og rum.

Man kan flytte sig i rummet

Sådan i en vis grad så er det nemt at flytte sig i de tre første dimensioner. Du kan gå, cykle, køre eller flyve rundt i rummet. Det er vi født til, og lærer det ret hurtigt. Du kan gå frem, tilbage, ind, ud, op og ned i rummet på den måde og ja, det er da dejligt.

Bevidstheden følger bare med og har ikke noget problem med at tilpasse sig en anden placering i rummet. Når vi tager på ferie, en tur til Italien, Thailand eller vestkysten så ved vi at vi kan komme tilbage til hjem-kære-hjem — i rummet…

…Hvad med den 4. dimension?

Når det kommer til den 4. dimension tiden så er det en anden snak. Vi kan ikke selv kontrollere hvordan vi bevæger os i tiden. Tiden går fremad og den kan ikke stå stille.. Man kan ikke gå tilbage i tiden… Man kunne opsummere forskellen mellem de 4 “dimensioner” sådan her:

Tidsdimensionen er ikke som de andre

Hmm… Hvad sker der lige for vores tidsdimension?! Den tillader hverken det ene eller det andet! Man kan ikke bevæge sig frem eller tilbage i den. Man kan ikke stå stille i den — jeg synes at den kandiderer til at blive ekskluderet fra gruppen af dimensioner!

ER tiden faktisk en dimension?!

Efter at jeg havde tænkt de her tanker slog det mig: “Tiden er jo simpelthen ikke en dimension! Den er noget andet…” Hvis den skulle være en ægte dimension så skulle man jo kunne gøre i den som man kan i de andre dimensioner. Det var ret klart for mig, og jeg begyndte så småt at tænke over den nye mentale sandhed jeg forsøgte at leve efter..

En kunde får mig på andre tanker…

Jeg har en take-away butik. Et lille Thailandsk butik i Løgten, nord for Aarhus: Orkide Køkken hedder den.

Facebook siden for Orkide Køkken

Jeg ekspedere der 5 gange om ugen i tre timer og en del af konceptet levner plads til at jeg tale med mine kunder om alt muligt — f.eks. om parallelle virkeligheder, smerte, glæde og ja, de 4 dimensioner.

Jeg delte mine tanker, som dem jeg har beskrevet ovenfor, og han sagde så til mig at måske var der ingen af dimensionerne der tillod bevægelse. Jorden, galaxen og universet var jo i sig selv i konstant bevægelse. Det sted jeg beskrev med tre koordinater i rummet var jo faktisk kun en relativ position — det sted var jo ikke præcist det samme sted. Jorden, galaxen og universet var jo ikke det sted permanent, de flytter sig hele tiden — det hele! Så måske kan vi heller ikke flytte os fysisk i den tre andre dimensioner, men har bare oplevelsen af at vi flytter os i rummet.

Rummet bevæger sig konstant, og i en retning — men den model holder ikke helt vand. Vi kan jo flyve “den modsatte” retning, for vi kan flytte os i de tre dimensioner i rummet…

Ingen løsning — hvad er tiden?

Her er jeg så nu. Med et ben plantet i modellen om at tiden er en dimension som de “andre tre”. Et andet ben er plantet i troen på at der er noget der diskvalificerer tiden som en dimension… Måske en dag forstår jeg hvordan det hænger samme — indtil da så flyver tiden afsted.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated netsi1964’s story.