Koca ineği yedi birde poz verdi İlk kez bir Amerikan porsuğu ölü bir ineğin tamamını hem de güpegündüz yerken yakalandı. Doğaları gereği yiyeceklerine saklayıp gizlice tüketen porsukların açık alanda hem de ineğin tamamını yemesi bilim insanlarını şaşırttı. Utah’taki Great Basin çölünde… Devamı İçin Tıkla = > https://goo.gl/BH4h6W

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Nettesosyal.com’s story.