Hajde da se drzimo za ruke kao kao par od godinu dana


Hajde da mislimo da nam je volja ista

Da je moja kao tvoja

Desna ruka oko golog struka

U tami sobe u kojoj mirisu svece

U kojoj ne postoji :”Ona nece”

Hajde da me mazis po kosi

Dok hodamo po rosi,

znoja

Jer sam bila tvoja

Hajde da te poljubim sa mirisom decijih zvaka Jer nisam tako jaka

Ovo dete u meni vristi I vene telom zene

Hajde da se drzimo za ruke kao par od godinu dana

Like what you read? Give Pluralia tantum a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.