Vinhomes Riverside

Để đảm bảo một cuộc sống cân bằng với sự phát triển toàn diện cho các “cư dân nhí”, Vinhomes Riverside đã, đang và sẽ luôn dành tặng cho các bé một cuộc sống tuyệt vời với không gian sống lý tưởng cùng môi trường giáo dục chất lượng. Tại Vinhomes Riverside, cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bởi:
+ Bé được học tập trong môi trường tiêu chuẩn quốc tế với trường mầm non Vinschool và trường quốc tế BIS
+ Bé được thỏa sức vui chơi ngoài trời tại Công Viên Khủng Long, khu vui chơi thể thao hay bể bơi ngoài trời,…
+ Bé có thể sống cân bằng về thể chất lẫn tinh thần, chan hòa với thiên nhiên sinh thái rộng lớn 60ha cây xanh.

Chọn Vinhomes Riverside chính là chọn tương lai bền vững cho con trẻ.

Like what you read? Give Nga Duong a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.