Ảnh chế fb về những tiếng kêu than của các con vật

Tổng hợp ảnh chế fb khi các con vật lên tiếng

Ảnh chế fb về các lời tâm sự của các con vật lâu nay hay bị mang ra làm ví dụ, bị chửi oan sẽ làm cho các bạn động lòng đấy. Nỗi lòng của các con vật cũng đáng để quan tâm lắm chứ.

Từ những lời chửi, lời nói thâm thúy, các con vật vẫn bị liên lụy vào. Và cả những lời kêu than thì cũng không buông tha. Suốt ngày bị lôi ra so sánh, đôi khi các con vật thấy bị chạnh lòng. Nỗi lòng của chúng có ai thấu không? Hỏi trời, trời không biết. Hỏi đất, đất không hay. Đành ngậm ngùi với nỗi buồn của chính mình. Buồn cho một số phận hẩm hiu.

Loài người thật là ích kỷ, đó là bản tính rồi

Nhiều con đá còn đau cả đời ý chứ

Họ cứ kêu tôi chán, làm tôi chả tìm thấy niềm vui

Đừng có sỉ nhục tôi

Mình có đi học mẫu giáo đâu, giỏi nên họ cho lên lớp 1 luôn mà

Khẳng định chỉ có anh báo đi học mẫu giáo

Tụi em chỉ đi đôi mà cứ bị gán đi ba

Muốn thông minh mà suốt ngày chửi ngu. Bối rối

Già rồi mà vẫn bị khen trẻ

Có liên quan đến gấu không?

Bắt mà có bỏ được không?

Cáp nó thích thì nó tự đứt thôi. Em chả liên quan

Nói đi thì cũng phải nói lại, con người ta hay ví von, so sánh mà không nhận thấy rằng ngay trên cơ thể mình cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng đôi khi cái sự so sánh không cân bằng này lại là những câu cửa miệng của đại đa số thành phần sửu nhi hiện nay. Hãy biết nhận lấy niềm vui và bỏ đi những muộn phiền nhé.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.