Ảnh chế fb về sự khác biệt giữa bạn thân và bạn thường

Tổng hợp ảnh chế fb về những đứa bạn thân thốn đến tận rốn.

Bạn thân và bạn thường cả một sự khác biệt lớn.Nếu với bạn thường, chúng ta là một con người đầy lịch sự và nhã nhặn thì bạn thường lại là một sự “bẩn bựa” không tả. Với bạn thường, bạn phải là một con người gần như phải đúng chuẩn mực xã hội còn với lũ bạn thân thì bạn thoải mái thể hiện những bản chất và tật xấu của mình mà không lo bị “ném đá”.

Tổng hợp những bức ảnh chế fb về sự khác biệt giữa bạn thân và bạn thường dưới đây sẽ giúp mọi người định hình rõ hơn về bạn thường sẽ ra sao và bạn thân “khốn nạn” như thế nào. Hãy nhìn lại bản thân, nếu bạn có những người bạn nói với bạn như những điều bên dưới thì chúc mừng bạn, bạn là người hạnh phúc rồi đấy.

Bẩn mày chứ có liên quan gì đến tao không?

Cứ như nó đi “dép” trong bụng mình vậy

Bằng chứng đâu? Tao vay bao giờ? Tao không nhớ.

Cho lên facebook luôn cho nóng

Méo bao giờ nhờ được bọn nó cái gì

Không có định nghĩa chủ và khách.

Không thể tin tưởng được khi bỗng dưng nó tốt với mình

Chả bao giờ nó tử tế cả

Vậy thôi chứ chả bao giờ từ chối nhau gì đâu

Không nhất thiết phải sòng phẳng, nó chi cái này, mình sẽ chi cái khác

Các chú cứ sủa đi

Hẳn là sẽ buồn lắm nếu như cuộc sống thiếu đi lũ bạn thân này. Lấy đâu ra đứa điên cùng mình, lấy đâu ra người cho mình xả stress, tìm đâu được người có thể chịu được những tật xấu của mình. Thiếu đi bạn thân sẽ là thiếu đi một gia vị quan trọng trong cái món ăn cuộc sống này, nó sẽ nhạt nhẽo, không có hương vị. Vì vậy hãy tìm và đừng để mất đi cái gia vị này nhé. Hãy là một người đầu bếp thông minh, lựa chọn những gia vị thích hợp cho món ăn của mình.

Like what you read? Give Nga Hoàng a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.