Nguyên lý hoạt động của máy đầm bàn

Máy đầm bàn là thiết bị làm nền trong quá trình thi công đổ bê tông. Đầm bê tông có tác dụng làm cho các hạt phối liệu trong khối vữa xem kẽ, sắp xếp chặt nhau do lực ma sát giữa chúng bị phá vỡ. So với hướng làm đầm thủ công, dùng máy tăng chất lượng và tính chịu lực của bê tông, giảm chi phí xi măng.

Nguyên lý hoạt động của Máy đầm bàn dựa trên nguyên tắc làm quay trục hay khối lệch tâm, nao núng con lắc, chao đảo điện từ đặt phá lực ma sát và lực dính của các hạt phối liệu.

Máy đầm bàn là thiết bị được dùng để làm nền trong các công trình xây dựng, nhờ có nó mà quá trình thi công bê tông diễn ra ngay lập tức chóng, đơn giản. Hiểu được khởi tạo, phương pháp hoạt động của Máy đầm bàn sẽ giúp cho quá trình vận hành trở nên dễ chơi, an toàn hơn. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu Máy đầm bàn

Nhờ có Máy đầm bàn mà các hạt phối liệu trong khối vữa xem kẽ, sắp xếp chặt nhau do lực ma sát giữa chúng bị phá vỡ. Phương pháp này hiệu quả, giảm chi phí hơn nhiều so với lối làm đầm tay chân do máy có khả năng tăng chất lượng và tính chịu lực của bê tông, thao tác ngay lập tức, đúng đắn

Máy đầm bàn là thiết bị dùng để đầm các khối bê tông có tiết diện bề mặt rộng như nền sàn, nền đường với chiều sâu tác dụng của lực đầm là 0.4m .

Máy hoạt động theo phép tắc: làm quay trục hay khối lệch tâm, dao động con lắc, nghiêng ngả điện từ để phá lực ma sát và lực dính của các hạt phối liệu.

Cấu tạo mặt Máy đầm bàn

Mặt Máy đầm bàn là tấm thép phẳng hình chữ nhật, có diện tích từ 0.25–1m2, bên mép có hàn gờ nghiêng hoặc uốn cong lên, giữa mặt bàn đầm mặt bên trên có đặt bộ phận gây chấn, hai quai đầm có buộc dây kéo và tay nắm. Thông thường Máy đầm bàn thường phân loại thành:

Bộ phận gây chấn, quai đầm, mặt bàn đầm, dây dẫn điện, trục động cơ, rôt, các cục lệch tâm

Cách sử dụng Máy đầm bàn

Máy đầm bàn được kéo lướt trên mặt khối bê tông hoặc đầm xong tại một chỗ rồi sử dụng kéo máy. Động cơ sẽ làm cho các bộ phận lệch tâm quay theo làm gây chấn động và rung mặt bàn đầm rồi truyền lực này xuống nền thi công.Việc điều chỉnh các cục lệch tâm làm để thay đổi chế độ lực đầm.

xem thêm về máy đầm bàn: http://mayuonsat.com/danh-sach-san-pham/359/may-dam-ban.html

Like what you read? Give Anh Ngoc a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.