Nguyên lý hoạt động của máy đầm dùi chạy xăng

Nguyên lý hoạt động của máy đầm dùi

Đầm dùi là một loại máy xây dựng được sử dụng để đầm lèn bê tông xi măng khi thi công các cấu kiện bằng bê tông xi măng có hình dáng phức tạo , chiều dày lớn , diện tích nhỏ. Sản phẩm này có kết cấu gọn nhẹ , tính cơ động cao , có thể xách tay di chuyển trong quá trình đầm để đầm được mọi vị trí làm việc.

Tuy nhiên để sử dụng tốt nhất bất kì một sản phẩm nào cũng như có những tính toán chính xác khi thiết kế thì cần phải hiểu rõ về nguyên lý hoạt động hay cấu tạo của nó. Trong phạm vi bài viết này , “ máy móc xây dựng “ sẽ nói về nguyên lý hoạt động của máy đầm dùi.

1) Các loại đầm dùi

Dựa vào cấu tạo quả đầm có thể chia ra

- Đầm dùi trục mềm có trục lệch tâm (a)

- Đầm dùi có động cơ bố trí ở bê trong (b)

- Đầm dùi có trục lắc quay bên trong ©

Nguyên lý hoạt động của máy đầm dùi

Dựa vào nhiên liêu sử dụng có thể chia ra

_Máy đầm dùi chạy điện

_Máy đầm dùi chạy xăng

2 ) Nguyên lý làm việc

Động cơ điện ( hoặc xăng ) chuyển động qua trục mềm với các trục lệch tâm hoặc trục lắc làm chúng quay. Nhờ các khối lượng chuyển động lệch tâm làm cho đầu đầm bị rung động với tần số lớn để đầm lèn bê tông

Trên đây tôi đã giới thiệu đôi chút về sản phẩm máy đầm dùi bê tông. Bài viết còn sơ sài rất mong ý kiến đóng góp từ Quý khách hàng và các bạn

>>> xem thêm máy đầm dùi chạy xăng: http://mayuonsat.com/danh-sach-san-pham/362/dam-dui-chay-xang.html

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.