Phân loại máy đầm dùi chạy xăng

Máy đầm dùi bê tông là thiết bị đầm được tất cả các loại nền như nền đất, nền bê tông, nén chặt các lớp cát đá sỏi theo nhu cầu, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đây là loại máy đầm trong dùng để đầm các khối bê tông dày như bê tông khối cột, dầm, móng làm cho quá trình thoát nước nhanh hơn, giúp khối bê tông đặc chắc và đẩy nhanh quá trình ninh kết.

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại máy đầm dùi được các chủ đầu tư lựa chọn và sử dụng.

Có nhiều cách phân loại đầm dùi bê tông :

- Phân loại theo cấu tạo đầu dùi

- Phân loại theo nguyên liệu sử dụng

1. Phân loại theo cấu tạo đầu dùi

Gồm ba loại đầm dùi trục mềm, đầm dùi cán cứng, đầm dùi siêu mạnh.

Đầm dùi trục mềm

Căn cứ vào hình dạng và đặc tính của bộ phận gây chấn, máy đầm dùi trục mềm được phân ra thành 3 kiểu : trục lệch tâm, con lắc trong và con lắc ngoài.

Động cơ có thể là xăng hoặc điện. Trục mềm có cấu tạo như cáp, chịu xoắn tốt, đường tâm trục thay đổi linh hoạt.

Bộ phân gây chấn có thể là trục lệch tâm quay (Hình 2a); con lắc gõ trong(hình 2b) hoặc con lắc ngoài.

Quả đầm hình dùi có 3 cỡ : Nhỏ có đường kính d = 30mm, dài 40 cm, bán kính tác dụng của lực đầm là R = 20–25 cm. Cỡ trung bình có d = 57mm, dài 45cm, R=30cm. Cỡ lớn có d= 75mm, dài 60cm, R=40cm.

Khi đầm, quả dùi cắm sâu trong khối bê tông, bộ phận gây chấn hoạt động sẽ làm rung vỏ quả đầm rồi truyền xung lực vào bê tông.

Nhược điểm : ma sát giữa vỏ trục và trục lớn nên lực đầm không xa (20–40 cm), hao tốn công suất động cơ.

Đầm dùi cán cứng

Đặc điểm : Động cơ và bộ phận gây chấn đều đặt trong vỏ quả đầm.

Bộ phận gây chấn là động cơ điện mà trục roto có gắn khối lệch tâm. Đây dẫn điện từ bê ngoài luộn trong ống cán điều khiển tới động cơ.

Cấu tạo bên trong của máy đầm dùi cán cứng

Đường kính quả đầm dùi tới 100mm

Ưu điểm : hiệu quả truyền lực đầm lớn, tuổi thọ của máy tăng, người sử dụng đỡ mệt mỏi. Bán kính tác dụng của lực đầm tới 70 cm, sử dụng có hiệu quả với bê tông khối lớn và cốt thép thưa.

Đầm dùi siêu mạnh

Là đầm dùi cán cứng nhưng động cơ có công suất cao, cục lệch tâm lớn nên bán kính tác dụng có khi đạt tới 140 cm trong trường hợp đường kính quả đầm 180 mm.

2. Phân loại theo nguyên liệu sử dụng

Đầm dùi bê tông chạy xăng: Là loại máy chạy bằng động cơ, có thể dùng được mọi nơi không bị phụ thuộc vào nguồn điện. Có hai thương hiệu nổi tiếng là Robin và Conmec.

Đầm dùi bê tông chạy điện : để sử dụng máy đầm dùi này yêu cầu phải có nguồn điện. Hiện nay trên thị trường, máy đầm dùi Jinlong đang là thương hiệu được sử dụng nhiều nhất với ưu điểm nhẹ nhàng, dễ sử dụng, công suất từ 0.75–3 kw.

trên đây là cách phân loại máy đầm dùi chạy xăng.

>>> xem thêm máy đầm dùi chạy xăng: http://mayuonsat.com/danh-sach-san-pham/362/dam-dui-chay-xang.html

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.