https://muare.vn/threads/101/ve-hang-sl-it-tu-lanh-hitachi-r-w475pgv2-r-w545pgv2-3-canh-gia-re-nhat.4368644/ Chuyên Tủ lạnh Hitachi R-W475PGV2, R-W545PGV2 455l 3 cánh màu nâu ,đen ,bạc,
XUất xứ HItachi , 
Bảo hành 12 tháng
Chúng tôi: Điện máy Thành Đô phân phối và bán buôn bán lẻ Tủ lạnh Hitachi 3 cánh R-W475PGV2,R-W545PGV2 405l và 455 chính hãng giá hấp dẫn nhất. g+++ full tường nhé cb

Like what you read? Give Phương Dương Thị Ngọc a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.