Mã giới thiệu MoMo 01234520400 dùng để liên kết nhận quà 100k

Chào các bạn, mã giới thiệu MoMo 01234520400 giúp cho các bạn nhập vào ô khuyến mãi sau đó liên kết với ngân hàng và nhận thẻ quà tặng thanh toán đa năng các dịch vụ có liên kết với Ví điện tử MoMo.

Mã giới thiệu này chính là số điện thoại cài đặt MoMo của linhlemmo.com được nhiều bạn cài đặt MoMo sử dụng và nhận quà từ MoMo, các bạn có thể sử dụng mã này cho lần đầu tiên cài đặt và liên kết ngân hàng.

Sau đó các bạn dùng chính số điện thoại của các bạn làm mã giới thiệu MoMo và giới thiệu cho người khác để nhận quà tặng 100k từ MoMo.

Các bước thực hiện bạn có thể tham khảo tại bài viết Nhập mã khuyến mãi MoMo có ngay quà tặng trị giá 100.000đ. Trong bài viết sẽ có đầy đủ các hướng dẫn cần thiết để các bạn cài đặt MoMo và liên kết với các ngân hàng thành công.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.

Like what you read? Give Ngoc Thuy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.