Cài đặt Extension cho trình duyệt Microsoft Edge ngoài Windows Store

Trong bài viết trước tôi có gửi tới bạn cách làm thế nào để cài đặt được Extension trong trình duyệt Microsoft Edge. Nhưng mặc định thì MS Edge chỉ cho chúng ta cài đặt extensions trong Windows Store. Nếu như bạn là một nhà phát triển (developer) hoặc bạn có 1 extension không có trong Windows Store và bạn muốn cài nó vào MS Edge thì bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.

Bài viết chi tiết: https://goo.gl/nNM4Ox