Creative Direction

Creative Direction cần có mô tả được:

1. Dạng nội dung nào?
2. Từ angle chuyển thành nội dung chi tiết ra làm sao? Thể hiện dưới hình thức nào?
3. Touch người dùng ở đâu?
4. Điểm nào và khác biệt trong việc thể hiện nội dung là gì?
 
Ví dụ: 
- Bài do phóng viên bình thường viết khác với book một nhà văn viết, chuyên gia kinh tế viết hoặc người nổi tiếng viết. 
- Bài gồm 2–3 cái ảnh + 500 chữ khác với bài dạng infographic, visualize toàn bộ chữ thành hình và diễn giải dưới ngôn ngữ quảng cáo cho dễ hiểu.
- Hoặc làm phóng sự hình ảnh, hoặc làm phỏng vấn mini video, hoặc làm bài phân tích có lược đồ, có minh hoạ,… dạng 1 bài e-magazine.

#StudyOntheJob #Xanh