Ngọc trai Biển Akoya Pearl — Ngọc trai cổ điển

Home > Dòng Ngọc trai > Akoya Pearl

Akoya được nuôi cấy thành công lần đầu tiên năm 1893 bởi Ngài Kokichi Mikimoto — một thành tích tuyệt vời đã tạo ra ngành công nghiệp nuôi cấy ngọc trai mà chúng ta biết ngày nay. Những vùng khí hậu đại dương hoàn hảo cho việc sản xuất ngọc trai với ánh sáng và màu sắc phong phú — những phẩm chất của ngọc trai Akoya đã trở thành nổi tiếng. Màu sắc ngọc trai Akoya từ trắng, kem và màu hồng sang màu hồng bạc. Akoya là loại ngọc trai có kích thước nhỏ nhất trên thế giới.

Đặc tính của Ngọc trai Akoya Pearls — Saltwater pearl

Hanadama Akoya Pearls

Loại ngọc trai Akoya nổi tiếng, có chất lượng và giá trị cao nhất. Hanadama trong tiếng Nhật có nghĩa là Spherical Flower.


Originally published at www.amejewellery.com.