Máy thổi khí dùng để làm gì??

Máy thổi khí để làm gì

Trong hệ thống xử lý nước thải, chúng ta thường cung cấp khí cho các bể sau: bể điều hòa và bể hiếu khí. Vậy tại sao phải sục khí cho 2 bể này mà không phải các bể khác? Và cung cấp bao nhiêu khí là đủ? Cung cấp khí bằng những thiết bị nào, các yếu tố nào cần chú ý? Chúng ta cần tìm hiểu để có lựa chọn máy thổi khí thích hợp khi mua nhé.

Bể điều hòa là nơi tập trung các nguồn nước thải thành một nguồn duy nhất, là nơi dùng để chứa nước thải giúp hệ thống hoạt động liên tục. Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tạo chế độ làm việc ổn định và liên tục cho các công trình xử lý nước thải, tránh hiện tượng hệ thống xử lý bị quá tải. Bể xử lý sinh học hiếu khí bằng bùn hoạt tính lơ lửng là công trình đơn vị quyết định hiệu quả xử lý của hệ thống vì phần lớn những chất gây ô nhiễm trong nước thải. Đây là lý do cần phải sục khí cho 2 bể điều hòa và bể xử lý sinh học hiếu khí.

Máy thổi khí: http://maybomtsurumi.vn/may-thoi-khi_w22

Và khi mua máy thổi khí cần chú ý tới công suất, thể tích bể cần sục khí, tính chất nước thải để chọn máy thổi khí đúng với nhu cầu và mục đích sử dụng tránh tình trạng mua về không sử dụng được làm thiệt hại về vật chất cũng như làm hư hại hệ thống sử dụng nước thải.

Máy thổi khí

Ngoài được ứng dụng trong hệ thống xử lý nước thải, máy thổi khí còn được dùng trong hệ thống lò hơi, hệ thống in, hệ thống làm sạch…

Máy thổi khí ngày càng được sử dụng rất rộng rãi nên ngày càng có nhiều hãng sản xuất ra máy thổi khí như APP, Taiko, Longtech, Heywell, Dargang… với nhiều sản phẩm và chủng loại thuận tiện cho khách hàng lựa chọn cho nhu cầu và mục đích sử dụng của mình.

>>> Xem thêm: máy thổi khí, máy sục khí chìm…<<<

Like what you read? Give Quốc Tuấn Nguyễn a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.