Thay mat kinh iPhone 7 uy tin o Ha Noi

Thay mat kinh iphone 7 lấy ngay, uy tín.

Thay mặt kính Iphone 7 là khái niệm không mới với người dùng iphone trong thời gian gần đây. Nhưng thay mặt kính Iphone ở đâu để không ảnh hưởng chất lượng màn, chất lượng cảm ứng và các tính năng của máy.

Hãy đến với giahuemobile mặt kính IP7 của các bạn sẽ được thay chuyên nghiệp nhất.

Khi nào có thể thay mặt kính Iphone 7:

1-Màn hình IP7 vỡ kính còn hiển thị và cảm ứng còn hiển thị là thay kính được.

2-Mặt ngoài Ihone 7 bị vỡ mà hiển thị không bị đốm không loang mự là có thể ép được mặt kính.

=>Với những màn hình iphone 7 bị lỗi hiển thị , lỗi cảm ứng thì cần thay full bộ màn .

Tại sao bạn nên thay kính iphone 7 tại giahuemobile:

1-Kính iphone 7 thay tại giahue là kính Zin

2-Thay mặt kính Iphone 7 Plus xong viền kính khít như ban đầu.

3-Iphone 7 vớ kính được thay thế một cách chuyên nghiệp nhất với công nghệ hiện đại.

4-Thay kính Iphone 7 các bạn sẽ được bảo hành mọi xác suất lỗi : Loa trong, vân tay , cảm biến,…

5-Toàn bộ quy trình ép mặt kính IP7 khách hàng có thể ngồi xem.

6-Màn hình iphone 7 vỡ kính thay xong hoàn toàn không ảnh hưởng chất lượng màn và chất lượng cảm ứng.

thay man hinh iphone

Quy trình thay kính iphone 7 tại giahuemobile:

B1- máy Iphone 7 bị vỡ mặt kính sẽ được nhân viên kiểm tra chứ năng, kiểm tra màn và tư vấn cho khách.

B2-Khách hàng sẽ được tư vấn về phương án xử lý, giá dịch vụ.

B3-Mặ kính iphone 7 sẽ được chuyển cho khách hàng kiểm tra và lựa chọn.

B4-Ép mặt kính ip7 được tiến hành trước sự chứng kiến của khách hàng.

B5- Thay mặt kính ip7 xong máy được chuyển cho khách hàng kiểm tra lại .

B6-Máy iphone 7 thay mặt kính xong khách hàng sẽ được nhận một phiếu bảo hành.

thay mat kinh iphone 6

Nguồn : giahuemobile.com

Like what you read? Give nguyen xuan nam a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.