Gửi hàng lẻ LCL nên đi direct hay đi via

LCL là cách thức vận chuyển hàng hoá khi chủ hàng không đủ hàng để đóng nguyên một container, mà cần ghép chung với một số lô của chủ hàng khác.

Khi đó, công ty dịch vụ sẽ kết hợp nhiều lô hàng lẻ (LCL shipments), sắp xếp, phân loại và đóng chung vào container, sau đó thu xếp vận chuyển từ cảng xếp tới cảng đích. Việc kết hợp đóng chung như vậy gọi là gom hàng — consolidation (consol). Một kinh nghiệm mà Lạc Đà Xanh — dịch vụ vận chuyển hàng từ trung quốc về việt nam thường thấy khi làm việc với người gom hàng lẻ, chủ hàng nên tìm hiểu xem dịch vụ bên gom hàng đang cung cấp là đi thẳng (direct) hay đi via một hay nhiều cảng khác. Sau đây là điểm khác biệt giữa đi direct và đi via.

Khi giao dịch, nhân viên sales bên công ty giao nhận vận tải hay nhắc đến thuật ngữ “đi direct” (trực tiếp), chẳng hạn từ Hà Nội đi Malay, nghĩa là hàng sẽ đi từ Hà Nội đến Malay mà không phải chuyển sang container khác tại cảng trung gian. Khi sales nói “đi via” (chuyển tiếp) qua một cảng nào đó, chẳng hạn via Trung Quốc, điều này nghĩa là hàng của bạn sẽ được dỡ ra tại Trung Quốc, sau đó đóng vào container khác trước khi đi tiếp đến Malay.

Hình thức đóng via thường xảy ra trong một số trường hợp:

— Hàng chuyển từ container 20’ sang 40’ trước khi đi tuyến đường dài tới cảng đích. Mục đích là để tiết kiệm chi phí. Chẳng hạn như công ty giao nhận vận tải gom hàng LCL hàng tuần từ Hải Phòng đi Canada, với những tuần không đủ đóng container 40’ trực tiếp, hàng sẽ được đóng container 20’ đi Hong Kong. Tại cảng này, hàng sẽ được đóng chung vào container 40’ với những lô khác (từ những nơi khác) để đi tới các cảng đích như Vancouver, Montreal, Toronto…

— Người gom hàng thực tế không có toàn bộ dịch vụ tới cảng đích, mà chỉ tới một cảng chuyển tải (ví dụ Hồng Kông), sau đó sử dụng dịch vụ của một bên khác (coload-out) từ cảng chuyển tải tới cảng đích.

Trong cả 2 trường hợp trên, người gửi hàng không phải làm thêm thủ tục gì, mà vẫn đảm bảo hàng được vận chuyến đến cảng đích. Chỉ có điều thời gian vận chuyển (transit time) sẽ kéo dài hơn do thủ tục sang container (rework) tại cảng chuyển tải. Ngoài ra, số lần đóng rút hàng ra vào container tăng lên ít nhiều cũng làm tăng rủi ro cho hàng trong quá trình tác nghiệp.

Để được tư vấn về dịch vụ vận chuyển hàng trung quốc và tìm nguồn hàng kinh doanh trung quốc các bạn vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Quốc Tế EWORLDS

Địa chỉ Y2–3–4 HỒNG LĨNH, P.15, Q.10, TP.HCM

Email: vantaiquocte247@gmail.com

Website: lacdaxanh.com

Like what you read? Give Nguyễn Lan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.