Người Việt hay phàn nàn về mua sắm trực tuyến nhất Đông Nam Á?

Với mức tăng trưởng lên tới 22%/năm, thị trường thương mại điện tử Việt Nam được đánh giá là tiềm năng hàng đầu châu Á. Theo dự báo, vào năm 2022, thương mại có thể đạt quy mô 12 tỷ USD.

Mặc dù phát triển nhanh chóng, nhưng thương mại điện tử Việt vẫn còn nhiều thiếu khuyết. Phần nhiều người tiêu dùng Việt vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng và hài lòng về chất lượng.

Nghiên cứu mới đây do iPrice Group — bộ máy tìm kiếm tại 7 thị trường Đông Nam Á trên cơ sở phân tích hơn 30.000 đánh giá của người tiêu dùng tại hơn 5.000 website thương mại điện tử đã cho thấy, người Việt Nam và người Thái Lan phàn nàn về hàng nhái nhiều hơn các quốc gia khác trong khu vực.

Cũng theo thống kê, người Việt tìm kiếm thông tin nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, trái ngược với các nước khác như Singapore hoặc Malaysia (chỉ tham khảo về cách thức mua hàng).

Bên cạnh đó, người tiêu dùng không đặt thiếu niềm tin vào thương mại điện tử đã khiến họ vẫn chưa bỏ nhiều tiền vào các cửa hàng trực tuyến. Số liệu phản ánh, khiếu nại về giá thành sản phẩm phổ biến thứ nhì của người Việt. Người Việt rất thích được khuyến mãi và ưu tiên chọn sản phẩm có nhiều ưu đãi cao.

Có tới hơn 80% người Việt Nam ưa thích thanh toán bằng tiền mặt (trả tiền trực tiếp với hàng được giao) nên dẫn tới 30% đơn hàng bị hủy ngay sau khi đặt. Người tiêu dùng trả lại sản phẩm và đánh giá hàng hóa không giống như những gì họ được giới thiệu trên mạng (hình thức hoặc chất lượng thấp hơn). Nhà nước và các doanh nghiệp khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến như ví điện tử, thẻ ATM, cổng thanh toán trực tuyến, thẻ Mastercard ảo,…

Ngày nay, người Việt ngày càng khó tính hơn khi lựa chọn hàng. Thanh niên từ 18–25 tuổi thường khắt khe hơn so với các thế hệ trước. Họ thường cho điểm đánh giá thấp hơn so với độ tuổi khác.

So với các quốc gia Đông Nam Á khác, các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam được người tiêu dùng đánh giá trung bình 3,7 trên 5 điểm.

Tuy một số doanh nghiệp thương mại điện tử lớn đã cải thiện chất lượng dịch vụ để đem đến trải nghiệm và chất lượng mua sắm tốt hơn cho người tiêu dùng nhưng rộng hơn các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam cần phải nỗ lực để đáp ứng nhu cầu khách hàng bằng cách giải quyết vấn đề phản hồi đến từ người tiêu dùng.

Like what you read? Give Nhat Anh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.