จากการดูTedtalkเรื่อง “ทำไมคุณคิดว่าคุณถูก-ทั้งๆที่คุณผิด” ทำให้มีความเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น โดยทำให้เข้าใจว่าในการที่คนเราจะตีความข้อมูลใดๆนั้น นอกจากประสบการณ์และความรู้ที่เป็นสาเหตุทำให้เราตัดสินใจว่า คนๆนั้น สิ่งๆนั้น หรือเหตุการณ์ๆนั้นเป็นอย่างไร ยังมีแรงจูงใจใต้สำนึก ความปรารถนา และความกลัว ที่เป็นสาเหตุเบื้องลึกที่มีผลต่อวิธีการที่เราตีความข้อมูล โดยข้อมูลหรือแนวคิดที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นฝ่ายเดียวกับเรา เราจะต้องการให้มันชนะหรือปกป้องมัน ส่วนข้อมูลหรือแนวคิดอื่นๆจะกลายเป็นศัตรู ทำให้เราต้องการกำจัดมัน ตัวอย่างเช่น ในการแข่งขันกีฬา ถ้ากรรมการตัดสินว่าทีมของเราทำผิด เราจะมีแรงจูงใจอย่างมากที่จะหาเหตุผลว่าทำไมกรรมการถึงตัดสินผิดพลาด แต่ถ้ากรรมการตัดสินว่าฝ่ายตรงข้ามทำผิด เราจะคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ไม่ต้องตรวจสอบอะไรก็ได้ ซึ่งมนุษย์แต่ละคนมีแรงจูงใจใต้สำนึก ความปรารถนา และความกลัวที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีการตีความที่ได้รับต่างกัน ซึ่งส่งผลให้อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้ากับลูกน้อง การจัดการหรือการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือควรมีการสื่อสารให้เข้าใจกันอย่างชัดเจน เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยการไม่ยึดติดว่าความคิดของตัวเองถูกเพียงคนเดียว และไม่ควรใช้ตัวเองเป็นมาตรฐานในการตัดสินผู้อื่น อีกทั้งควรหาจุดร่วมของคนในองค์กร โดยแต่ละคนมีความคิด บุคลิก และการแสดงออกที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นเป้าหมายขององค์กร