Een spel voor mantelzorgers

Mantelzorgers in Nederland hebben het vaak niet makkelijk. Sterker nog: 1 op de 7 mantelzorgers zijn overspannen! Wij vinden het hoog tijd dus om deze mensen te helpen met een innovatie die deze doelgroep structureel gaat helpen. Daarmee zullen we ook na moeten denken hoe de koppeling tussen zorgprofessionals, verzekeraars en gemeentes zal zijn. Zij hebben tenslotte veel kennis en kunde die de mantelzorger goed kan gebruiken!

We kennen al vele oplossingen die zorgbehoevenden helpen. Zo is er een hele lijst met apps voor mensen met Alzheimer. De bedenkers en makers hebben de zorgbehoevende centraal gesteld in de ontwikkelprocessen van deze oplossingen. Voor de mantelzorger zijn ook diverse tools bedacht en gemaakt, zoals Lotsa Helping Hands. Hoe kan het dan dat 1 op de 7 mantelzorgers overspannen is terwijl er genoeg tools te vinden zijn? Op basis van een onderzoek wat Connect to Innovate in 2014 uitvoerde over zelfredzaamheid in Bussum, komen wij in ieder geval tot de volgende redenen:

  • Weinig ondersteuning van intimi. Mantelzorgers met weinig sociale contacten kunnen moeilijk terugvallen op intimi om hen te ondersteunen, waardoor ze veel te veel hooi op hun vork moeten nemen
  • Slecht zicht op ziekteproces. Mantelzorgers hebben slecht zicht op wat ze kunnen verwachten tijdens het ziekteproces van de zorgbehoevende, waardoor ze van de ene in de andere (vaak onaangename) verrassing komen
  • Vraagschaamte. Het kan voor mantelzorgers moeilijk zijn om hulp te vragen, zeker als mensen geen inzicht hebben in de zorgsituatie waar een mantelzorger in verkeert.

Connect to Innovate is nieuwsgierig om oplossingen voor bovenstaande drie knelpunten te bedenken en te maken. Hiermee willen we ontdekken of dat het oplossen van deze problemen mantelzorgers met meer gemak en plezier iemand kan verzorgen.

Hoe beginnen we?

Er zijn ontzettend veel zorgsituaties te bedenken waar mantelzorgers zich in begeven: verschillende ziektes, verschillende samenstellingen van mensen die helpen, verschillende vormen van medicatie enzovoorts. Dit allemaal in één keer oplossen is te complex, maar we moeten wel ergens beginnen. We beginnen door ons op 1 ziekte te richten, namelijk Alzheimer. Het is een veelvoorkomende ziekte waar veel over bekend is en veel mantelzorgers mee te maken krijgen.

We zijn daarbij getriggerd door het werk van Firewolf Studios, een Belgische studio die serious games maken. Connect to Innovate ontmoette hen op het Aging 2.0 evenement in Hasselt. Firewolf Studios heeft o.a. een serious game ontwikkeld rondom autisme, genaamd Autiworld. Dit spel laat mensen ervaren hoe het is om autisme te hebben. Geïnspireerd door deze productie vormden wij een hypothese: kan een serious game ook mantelzorgers helpen om met meer gemak en plezier iemand te verzorgen?

Een mantelzorgspel ontwikkelen

Met een aantal zorgprofessionals en de mannen van Firewolf Studios zijn wij afgelopen week aan de slag gegaan om de contouren voor dit mantelzorgspel te gaan maken. We zien dit spel het volgende doen:

  • Mantelzorgers — die het spel spelen — voorbereiden op het ziektepatroon van Alzheimer dat gaat komen.
  • De welgesteldheid kunnen meten van de mantelzorger, om te weten hoeveel taken hij/zij aan kan en wat er uitbesteed moet worden aan mensen rondom deze mantelzorger.
Behzad Rezaei presenteert een uitgevoerde mantelzorgcasus van Connect to Innovate.

De ziekte van Alzheimer kent verschillende stadia, waarbij Connect to Innovate in dialoog met de professionals boven tafel wilde halen hoe bijvoorbeeld een diagnose tot stand komt, welke mensen daarbij betrokken zijn en welke rollen mensen zoals een arts, een verpleegkundige en de familie in de eerste fase van Alzheimer rondom een patiënt hebben.

Vervolgens hebben we met elkaar het model voor Positieve Gezondheid van Machteld Huber erbij gepakt. Dit model bevat 6 criteria waarlangs gemeten kan worden hoe gezond iemand is. Prima toepasbaar voor zorgbehoevenden, maar net zo goed voor mantelzorgers! In het ontwikkelen van dit spel staat de mantelzorger tenslotte centraal, zodat hij of zij met meer plezier en gemak iemand kan verzorgen.

Firewolf Studios ziet in dit model een mooie manier om via het spelen van het mantelzorgspel inzichtelijk te krijgen hoe een mantelzorger op dat moment zicht voelt, oververmoeid is of niet en daarmee dus mogelijk extra hulp wilt hebben!

Bespreken wie mogelijk om de mantelzorger heen staan.

Tenslotte hebben we gekeken wie de mantelzorger zou kunnen helpen tijdens het verzorgen. Het mantelzorgspel kan op die manier taken toewijzen aan mensen rondom de mantelzorger, zodat hij/zij niet te veel belast wordt. Hoe deze verschillende groepen mensen — zoals oud-collega’s, kennissen, vrienden et cetera — kunnen helpen, moet onderzocht worden. We stelden daarbij vragen op met elkaar die we deze mensen kunnen stellen, zoals ‘Hoe mobiel ben je?’ en ‘Hoeveel tijd kun je investeren?’.

Met de inzichten die we hebben opgedaan gaan we aan de slag met een concept voor het mantelzorgspel. Dit concept gaan we met elkaar doornemen in onze volgende bijeenkomst!

Wat verwacht jij van het mantelzorgspel?

Ben je een zorgprofessional, een verzekeraar, een familie met een zieke of misschien een mantelzorger en heb jij specifieke verwachtingen bij dit spel? Laat het ons weten!