Pași pentru înființare PFA 2017

Pregătiți documentele necesare înființării PFA-ului de acasă:

1. Dosar cu șină
2. Cerere de înregistrare
3. Declarație tip pe propria răspundere(model 1 sau 2) - il luați de la RC

4. Dovada de rezervare denumire firma(acesta va fi primul ghișeu unde veți merge)

5. Copie act de proprietate sau adeverință de rol de la primărie.

6. Contract de comodat sau de închiriere în original

7. Document care atestă pregătirea sau experiență profesionala (daca este cazul, pentru codul caen 6201- creare software la comanda)

8. Copie carte de identitate

9. Specimen de semnătură( o sa primiti un formular de la biroul de informare).


Odată ce ați ajuns la Registrul Comerțului trebuie să:

  1. rezervați denumirea firmei
  2. mergeți la ghișeul de informare inițială și acolo cereți formulare pentru înființare PFA
  3. Completați toate formularele și apoi mergeți din nou la ghișeul de informare inițială și apoi la unul din ghișeele pentru depunere documente.

După câteva zile(2–3) va trebui să ridicați de la RC(Registrul Comerțului) 3 file(Certificat de Inregistrare, etc.).

Cu aceste documente va trebui sa va înregistrați la ANAF-ul din localitatea in care aveți sediul profesional(va trebui să faceți copii xerox pentru aceste documente..).

La ANAF veți completa declarația 220.


În termen de 30 de zile va trebui să obțineți Registrul Unic de control de la Agenția Fiscală din județul dumneavoastră.

După acest pas va trebui să cumpărați următoarele registre de la o librarie:

  • facturier
  • chitanțier
  • registru jurnal încasări și plăți
  • indigo
Like what you read? Give Nicolae Iosif a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.