Den bedste danske fodboldrække er klar til at starte op igen, efter regeringen prioriterede at få det indlemmet i fase 2-åbningen. Sociolog vurderer, det er for at give befolkningen en følelse af normalitet, men det kan være svært uden tilskuere. Sæsonkortholder gennem 17 år, Mads Wessberg, føler, at han svigter AGF, når han ikke kan bakke op om sit hold på stadion.

Ceres Park (Foto: Emil Ottendal)

En ung mand i starten af tyverne er blevet idømt en måneds ubetinget fængsel og to måneders betinget for blandt andet grov kørsel, da han i januar 2018 forsøgte at køre fra flere politipatruljer, som han selv havde tilkaldt. Det afgjorde en enig domsmandsret torsdag ved Retten i Århus.

Foto: Nicolai Sabro Hansen

Jeg bad om inspiration, og inspiration fik jeg. Meget af det. Med hjælp fra Twitter og de sejeste Tweeps er her listen over de 57 ting i Århus, du skal prøve (inden du tager tilbage til Sjælland igen).

Til sommer bliver Danmark det fjerde land, som 21-årige Emma fra Hillerød udforsker under havets overflade (Foto: Nicolai Sabro Hansen)

Når man er indehaver af et dykkercertifikat, er det ens pligt at bruge det. Det mener Emma, der er uddannet dykker og som til sommer skal udforske havbundene ud for de danske kyster.

Nicolai Sabro Hansen

Journalism student @ DMJX

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store