De documentaire ‘The Law Of Attraction’ kent zowel fans als critici. Maar beide groepen hebben doorgaans één ding met elkaar gemeen… ze begrijpen niet hoe The Law Of Attraction werkt.

Ik behoor tot geen van beide. Ik sta neutraal tegenover deze populiare documentaire over hoe je met je ‘mind’ je dromen uit kunt laten komen. Ik begrijp (nog) niet hoe dat zou moeten werken, maar weet een ding zeker… dat ik het supervet zou vinden als het wel werkt ;)

Voor mij genoeg reden om op onderzoek uit te gaan en me te verdiepen in de wereld van menselijke superkrachten.

Toeval of niet…

Tot 2015 speelde ik vooral met de gedachte dat The Law Of Attraction weleens zou kunnen werken, maar tot dat moment heb ik nooit enige bevestiging gehad dat het ook…


Time management is een begrip dat regelmatig verkeerd wordt gebruikt door zogenaamde productiviteitsgoeroes.

Er wordt namelijk de indruk gewekt dat time management gaat over taakbeheer, maar dat is slechts een van de aspecten.

En klik niet weg, omdat je op zoek bent naar een systeem voor je taken!

Dit artikel over time management gaat je wel degelijk helpen om meer taken op tijd af te ronden. Binnenkort volgt er een artikel over to-do apps… beloofd 😉

Originele post

Wat is time management (dan wel)?

Time management gaat over hoe jij en ik omgaan met onze tijd.

Waar het vaak misgaat is dat mensen denken dat het…


Originally published at nicooud.com on March 20, 2019.

Timing is alles in marketing.

In de beauty en fashion marketing weten marketeers al veel langer dat targetting niet altijd zo lineair is als dat je op voorhand zou denken.

Je zou denken dat het slim is om mensen van 39 jaar oud te targetten met advertenties als je een fitness-app verkoopt voor 40’ers. Je wilt immers niet te laat zijn en je klant laten wegkapen door een concurrent.

Maar wat ze in de fashion al tijden weten, is dat je doelgroep targetting als volgt kunt opdelen:

  1. De doelgroep
  2. De doelgroep zoals…

Growth hacking wint enorm snel aan populariteit en steeds meer startups zetten deze werkwijze succesvol in om hun groei aan te jagen. Maar wat is growth hacking? En hoe begin je ermee?

In dit (best wel lange) artikel, dat je overigens hieronder ook in ebook formaat kunt downloaden, behandel ik alles op het gebied van Growth hacking.

Ik behandel wat het is, hoe je ermee begint, hoe je het in je organisatie implementeert en natuurlijk help ik je op weg met een aantal pragmatische tips & tricks die je direct kunt implementeren.

Maar voordat je verder leest, wil ik je…


Niet alleen omdat gelukkig zijn goed voelt, maar ook omdat gelukkige mensen meer geluk aantrekken. Er zijn inmiddels talloze onderzoeken die uitwijzen dat mensen die zichzelf als gelukkig beschouwen, veel meer open staan voor kansen. Zometeen beschrijf een ik een onderzoek dat dit pijnlijk uitwijst. Maar wat ik opvallend vind is dat het dus kennelijk niet alleen de positieve kant opwerkt, maar ook de negatieve kant. Soms lijkt alles mis te gaan en volgt de ene catastrofe de andere op, terwijl soms lijkt alles juist voor de wind te gaan. …


Bron foto: Wikipedia

Ik zal er niet om liegen… toen ik met mijn bedrijf (360 E-commerce) begon, zocht ik een ‘vijand om tegenop te boksen’. Ik zocht gelijkwaardige bedrijven (qua positionering) in de regio en nam me voor om keihard de concurrentie met ze aan te gaan. Ik hield ze met haviksogen in de gaten en iedere keer als we de pitch van ze hadden gewonnen, voelde het alsof ik ze had verslagen. En dit is ongeveer hoe veel ondernemers hun bedrijf starten. Nu ruim 3 jaar later zie ik alles anders…

You don’t have to beat ‘m, join them!

Die concurrenten die ik koos als ‘vijand om tegenop te boksen’…

Nico Oud

Dutch business coach helping small business owners achieve their goals in business and life. Https://nico.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store