This story is unavailable.

Αντυ, η ιστορία σου έχει ενδιαφέρον. Φυσικά είναι η συνειδητοποίηση της ταυτότητας και κατόπιν η κοινωνική συνειδητοποίηση με την ένταξη του ήρωα στις δομές της ομοφυλόφιλης κοινότητας. Ο ήρωας με μπερδεύει όμως, καθώς η ανθρώπινη ιστορία του εξαφανίζεται μέσα σ’ εναν ακτιβισμό, που κάπου-κάπου ακούγεται γραφειοκρατικός, του τύπου “οφείλουμε να…”. Πολλά τέτοια κινήματα, π.χ. φεμινισμός, έχουν και έντονες γραφειοκρατικές όψεις. Εικονογραφείς τελικά μια πραγματικότητα, και μάλιστα σε πρώτο πρόσωπο. Ετσι η ιστορία σου είναι όψη ζωής και όψη κοινωνικής πραγματικότητας.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.