21 Μαθήματα — Κεφάλαιο ΙΙΙ: Τεχνολογία

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Τεχνολογία

  • Μάθημα 15: Δύναμη σε αριθμούς
  • Μάθημα 16: Στοχασμοί πάνω στο “Μην εμπιστεύεστε, επαληθεύστε”
  • Μάθημα 17: Ο προσδιορισμός της ώρας απαιτεί έργο
  • Μάθημα 18: Κινηθείτε αργά και μην σπάσετε πράγματα
  • Μάθημα 19: Η ιδιωτικότητα δεν έχει πεθάνει
  • Μάθημα 20: Οι Cypherpunks γράφουν κώδικα
  • Μάθημα 21: Μεταφορές για το μέλλον του Bitcoin

Μάθημα 15: Δύναμη σε αριθμούς

  • 10⁶: Ένα εκατομμύριο δευτερόλεπτα ήταν πριν από 1½ εβδομάδα.
  • 10⁹: Ένα δισεκατομμύριο δευτερόλεπτα ήταν σχεδόν 32 χρόνια πριν.
  • 10¹²: Ένα τρισεκατομμύριο δευτερόλεπτα πριν, το Μανχάταν ήταν καλυμμένο κάτω από ένα παχύ στρώμα πάγου.
Περίπου 1 τρισεκατομμύριο δευτερόλεπτα πριν. Πηγή: xkcd #1225

“Το SHA-256 είναι πολύ ισχυρό. Δεν είναι σαν το σταδιακό αυξητικό βήμα από MD5 σε SHA1. Μπορεί να διαρκέσει αρκετές δεκαετίες, εκτός και αν υπάρξει κάποια σημαντικά πρωτοποριακή επίθεση.“ — Satoshi Nakamoto

115 quattuorvigintillion 792 trevigintillion 89 duovigintillion 237 unvigintillion 316 vigintillion 195 novemdecillion 423 octodecillion 570 septendecillion 985 sexdecillion 8 quindecillion 687 quattuordecillion 907 tredecillion 853 duodecillion 269 undecillion 984 decillion 665 nonillion 640 octillion 564 septillion 39 sextillion 457 quintillion 584 quadrillion 7 trillion 913 billion 129 million 639 thousand 936.
Απάντηση: Αρκετά ασφαλής.

“Αυτοί οι αριθμοί δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία των συσκευών· είναι τα μέγιστα που επιτρέπει η θερμοδυναμική. Και υπονοούν έντονα ότι οι επιθέσεις brute-force ενάντια σε κλειδιά 256-bit θα είναι ανέφικτες έως ότου οι υπολογιστές κατασκευάζονται από κάτι άλλο πέρα από ύλη και καταλαμβάνουν κάτι διαφορετικό του χώρου». — Bruce Schneier

“Δεν είναι προφανές ότι ο κόσμος έπρεπε να λειτουργεί κατ’ αυτό το τρόπο. Αλλά με κάποιο τρόπο το σύμπαν ευνοεί την κρυπτογράφηση.“ — Julian Assange

“Vires in Numeris” = “Δύναμη σε Αριθμούς” — epii

Παραδείγματα Ελλειπτικών Καμπυλών (cc-by-sa Emmanuel Boutet)

Down the Rabbit Hole

Μάθημα 16: Στοχασμοί πάνω στο “Μην εμπιστεύεστε, επαληθεύστε”

“Το βασικό πρόβλημα με το συμβατικό νόμισμα είναι όλη η εμπιστοσύνη που απαιτείται για να λειτουργήσει. […] Αυτό που χρειάζεται είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών βασισμένο στην κρυπτογραφική απόδειξη αντί της εμπιστοσύνης.“ — Satoshi

“Επίλογος: Έχουμε προτείνει ένα σύστημα για ηλεκτρονικές συναλλαγές χωρίς να στηρίζεται σε εμπιστοσύνη”. — Satoshi Nakamoto

“Αν θέλετε να φτιάξετε μια μηλόπιτα από το μηδέν, θα πρέπει πρώτα να εφεύρετε το σύμπαν”. — Carl Sagan

Stealthy Dopant-Level Hardware Trojans by Becker, Regazzoni, Paar, Burleson

“Μην εμπιστεύεστε. Επαληθεύστε.”

Ποιό ήταν πρώτο, η κότα ή το αβγό;

Down the Rabbit Hole

Μάθημα 17: Ο προσδιορισμός της ώρας απαιτεί έργο

Αποσπάσματα από το whitepaper. Είπε κανείς timechain;

“Το δίκτυο βάζει χρονοσημάνσεις σε συναλλαγές θέτοντας τις τιμές κατακερματισμού εντός μίας εξελισσόμενης αλυσίδας που χρησιμεύει ως απόδειξη της σειράς των γεγονότων που μαρτυρήθηκαν” — Satoshi Nakamoto

Through the Looking-Glass

Down the Rabbit Hole

Μάθημα 18: Κινηθείτε αργά και μην σπάσετε πράγματα

“Πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν αυτόματα το ηλεκτρονικό χρήμα ως χαμένη υπόθεση εξαιτίας όλων των εταιρειών που απέτυχαν από τη δεκαετία του 1990. Ελπίζω πως είναι προφανές ότι μόνο η κεντρικά ελεγχόμενη φύση αυτών των συστημάτων ήταν που τους καταδίκασε”. — Satoshi Nakamoto

“Η φύση του Bitcoin είναι τέτοια που από τη στιγμή που κυκλοφόρησε η έκδοση 0.1, ο σχεδιασμός του πηρύνα κατοχυρώθηκε για το υπόλοιπο της ζωής του.” — Satoshi Nakamoto

“καί κατέβη ἡ βροχή καί ἦλθον οἱ ποταμοί καί ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καί προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καί οὐκ ἔπεσε· τεθεμελίωτο γάρ ἐπί τήν πέτραν. “— Κατά Ματθαίον 7:24–27

“Το να είναι ανοιχτού κώδικα σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να ελέγξει ανεξάρτητα τον κώδικα. Εάν ήταν κλειστού κώδικα, κανείς δεν θα μπορούσε να επαληθεύσει την ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο ένα πρόγραμμα αυτής της φύσεως να είναι ανοιχτού κώδικα.“ — Satoshi Nakamoto

Through the Looking-Glass

Down the Rabbit Hole

Μάθημα 19: Η ιδιωτικότητα δεν έχει πεθάνει

Δεν είμαι ο Dorian Nakamoto.

“Η κρυπτογράφηση λειτουργεί. Με τη σωστή εφαρμοργή της, τα ισχυρά συστήματα κρυπτογραφίας είναι ένα από τα λίγα πράγματα στα οποία μπορείτε να βασιστείτε.“ — Edward Snowden

Down the Rabbit Hole

Μάθημα 20: Οι Cypherpunks γράφουν κώδικα

«Αυτός που μόνο επιθυμεί και ελπίζει δεν παρεμβαίνει ενεργά στην πορεία των γεγονότων και στη διαμόρφωση του ίδιου του του πεπρωμένου». — Ludwig Von Mises

“Η ιδιωτικότητα είναι απαραίτητη για μια ανοιχτή κοινωνία στην ηλεκτρονική εποχή. […] Δεδομένου ότι επιθυμούμε την ιδιωτικότητα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος μιας συναλλαγής έχει γνώση μόνο αυτού που είναι άμεσα απαραίτητο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. […]

Επομένως, η ιδιωτικότητα σε μια ανοιχτή κοινωνία απαιτεί ανώνυμα συστήματα συναλλαγών. Μέχρι τώρα, τα μετρητά ήταν το κύριο αυτό σύστημα. Ένα ανώνυμο σύστημα συναλλαγών δεν είναι ένα μυστικό σύστημα συναλλαγών. […]

Εμείς οι Cypherpunks είμαστε αφοσιωμένοι στην κατασκευή ανώνυμων συστημάτων. Υπερασπιζόμαστε την ιδιωτικότητά μας με τη χρήση κρυπτογραφίας, με ανώνυμα συστήματα προώθησης αλληλογραφίας, με ψηφιακές υπογραφές και με ηλεκτρονικό χρήμα.

Οι Cypherpunks γράφουν κώδικα. “ — Eric Hughes

Αποσπάσματα κώδικα από την Bitcoin έκδοση 0.1.0

“Έπρεπε να γράψω όλο τον κώδικα προτού μπορέσω να πείσω τον εαυτό μου ότι θα μπορούσα να λύσω κάθε πρόβλημα, έπειτα έγραψα την εργασία”. — Satoshi Nakamoto

Down the Rabbit Hole

Μάθημα 21: Μεταφορές για το μέλλον του Bitcoin

Το Bitcoin είναι κυριολεκτικά εκτός των γραφημάτων.
Κινητό τηλέφωνο, περίπου 1965 vs 2019

“Το μέλλον είναι ήδη εδώ — απλά δεν είναι αρκετά ομοιόμορφα κατανεμημένο”. — William Gibson

Το Διαδίκτυο, 1982 vs 2005. Source: cc-by Merit Network, Inc. and Barrett Lyon, Opte Project
Lightning Network, Ιανουάριος 2018 vs Δεκέμβριος 2018. Πηγή: Jameson Lopp

Down the Rabbit Hole

Επίλογος: Διδάγματα

“Είναι αλήθεια ότι τα πράγματα είναι όμορφα όταν δουλεύουν. Τέχνη είναι η λειτουργία.“ — Giannina Braschi

“Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε ποτέ ξανά καλά χρήματα πριν τα βγάλουμε από τα χέρια της κυβέρνησης, δηλαδή, δεν μπορούμε να τα αφαιρέσουμε βίαια από τα χέρια της κυβέρνησης, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι με κάποιον πονηρό έμμεσο τρόπο να εισάγουμε κάτι που δεν μπορούν να σταματήσουν.” — Friedrich Hayek

--

--

--

— Just a curious Bitcoiner falling down the rabbit hole — niclick.org

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
nikos

nikos

— Just a curious Bitcoiner falling down the rabbit hole — niclick.org

More from Medium

Post 6: Getting help is okay

Eating The Frog Of Pomodoro

Hello, friends!

Online Journal 8: Writing the Truth