21 Μαθήματα — Κεφάλαιο Ι : Φιλοσοφία

Πρόλογος

Εισαγωγή

“Μετά από αυτό, δεν υπάρχει επιστροφή. Παίρνεις το μπλε χάπι — η ιστορία τελειώνει, ξυπνάς στο κρεβάτι σου και πιστεύεις ό,τι θέλεις να πιστεύεις. Παίρνεις το κόκκινο χάπι — μένεις στη χώρα των θαυμάτων και σου δείχνω πόσο βαθιά φτάνει το λαγούμι.“ -Μορφέας

Κεφάλαιο 1: Φιλοσοφία

Τυφλοί μοναχοί εξετάζουν έναν ταύρο ονόματι Bitcoin
  • Μάθημα 1: Αμεταβλητότητα και αλλαγή
  • Μάθημα 2: Η σπανιότητα της σπανιότητας
  • Μάθημα 3: Αναπαραγωγή και τοπικότητα
  • Μάθημα 4: Το πρόβλημα της ταυτότητας
  • Μάθημα 5: Μία άψογη σύλληψη
  • Μάθημα 6: Η δύναμη του ελεύθερου λόγου
  • Μάθημα 7: Τα όρια της γνώσης

Μάθημα 1: Αμεταβλητότητα και αλλαγή

“Το Bitcoin θα μας αλλάξει περισσότερο από όσο θα το αλλάξουμε εμείς.” -Marty Bent

“Η φύση του Bitcoin είναι τέτοια ώστε από τη στιγμή που κυκλοφόρησε η έκδοση 0.1, ο σχεδιασμός του πυρήνα ήταν οριστικός για το υπόλοιπο της ζωής του.” — Satoshi Nakamoto

“Το Bitcoin είναι το πρώτο παράδειγμα μιας νέας μορφής ζωής. Ζει και αναπνέει στο διαδίκτυο. Ζει επειδή μπορεί να πληρώσει τους ανθρώπους για να το κρατήσουν ζωντανό. […] Δεν μπορεί να αλλαχθεί. Δεν μπορείς να λογομαχήσεις μαζί του. Δεν μπορεί να παραβιαστεί. Δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Δεν μπορεί να σταματήσει. […] Εάν ένας πυρηνικός πόλεμος κατέστρεφε αύριο τον μισό μας πλανήτη, εκείνο θα συνέχιζε να ζει, αναλλοίωτο.“ — Ralph Merkle

Through the Looking-Glass

Down the Rabbit Hole

Μάθημα 2: Η σπανιότητα της σπανιότητας

“Μόνο δύο πράγματα είναι πραγματικά σπάνια: ο χρόνος και τα bitcoin.” — Saifedean Ammous

Through the Looking-Glass

Down the Rabbit Hole

Μάθημα 3: Αναπαραγωγή και τοπικότητα

«Άνοιξα τα μάτια μου, κοίταξα γύρω μου και ρώτησα την αναπόφευκτη, την παραδοσιακή, την θλιβερά τετριμμένη μετεγχειρητική ερώτηση:« Πού είμαι; » -Daniel Dennett

“Πού βρίσκεται, αυτή τη στιγμή, υπό μεταφορά; […] Πρώτον, δεν υπάρχουν bitcoins. Πραγματικά δεν υπάρχουν. Απλά δεν υφίστανται. Υπάρχουν καταχωρήσεις στο ledger, σε ένα ledger που διαμοιράζεται […] Δεν υπάρχουν σε κάποια φυσική τοποθεσία. Ουσιαστικά, το ledger υπάρχει σε κάθε φυσική τοποθεσία. Η γεωγραφία δεν έχει νόημα εδώ — δεν πρόκειται να σε βοηθήσει στην ανακάλυψη της πολιτικής σου.» — Peter Van Valkenburgh

Through the Looking-Glass

Down the Rabbit Hole

Μάθημα 4: Το πρόβλημα της ταυτότητας

“Παρατηρήστε μόνο πόσο μικρή παραμονή έχουν τα διάφορα συστατικά μέρη του Bitcoin. Ολόκληρος ο κώδικας βάσης έχει αναθεωρηθεί, τροποποιηθεί και επεκταθεί έτσι ώστε να μοιάζει ελάχιστα πια με την αρχική του έκδοση. […] Το μητρώο στο οποίο αναγράφεται το ποιός κατέχει τι, το ίδιο το ledger δηλαδή, είναι ουσιαστικά το μοναδικό επιμένων χαρακτηριστικό του δικτύου […]

Για να μπορέσει να θεωρηθεί κάτι πραγματικά πως δεν έχει ηγέτες, πρέπει να ξεχάσει κανείς την εύκολη λύση της ύπαρξης μιας οντότητας που μπορεί να χαρακτηρίζει μία αλυσίδα ως την μόνη αποδεκτή.“ — Nic Carter

Down the Rabbit Hole

Μάθημα 5: Μία άψογη σύλληψη

“Ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που έκανε ο Satoshi, ήταν να εξαφανιστεί.” — Jimmy Song

“Ο χρυσός μορφοποιήθηκε πρώτα ως κόσμημα και χρησιμοποιήθηκε ως μέσο ανταλλαγής πάνω από 7.000 χρόνια πριν. Η μαγευτική λάμψη του χρυσού οδήγησε στο να θεωρηθεί δώρο από τους θεούς. “ — Gold: The Extraordinary Metal

Down the Rabbit Hole

Μάθημα 6: Η δύναμη του ελεύθερου λόγου

“Το Κογκρέσο δεν θα θέσει κανένα νόμο για τη θέσπιση ή τον περιορισμό της δημιουργίας θρησκείας ή για περιορισμό της ελευθερίας του λόγου, του Τύπου ή τον περιορισμό του δικαιώματος του λαού να συγκεντρώνεται ειρηνικά και να ζητάει από την κυβέρνηση την αποκατάσταση των παραπόνων του.” — First Amendment to the United States Constitution

“Δεν υπάρχει κανένα σημείο σε οποιαδήποτε συναλλαγή του Bitcoin όπου το Bitcoin παύει να είναι κείμενο. Όλα είναι κείμενο, όλη την ώρα. […]

Το Bitcoin είναι κείμενο. Το Bitcoin είναι ομιλία. Δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε μια ελεύθερη χώρα όπως οι ΗΠΑ με εγγυημένα αναφαίρετα δικαιώματα και ένα First Amendment που αποκλείει ρητά την κρατική εποπτοία στην δημοσίευση.“ — Beautyon

Through the Looking-Glass

Down the Rabbit Hole

Μάθημα 7: Τα όρια της γνώσης

“Κανείς δεν έχει βρει το τέλος του λαγουμιού του Bitcoin.” — Jameson Lopp

Through the Looking-Glass

Down the Rabbit Hole

Για το Κεφάλαιο ΙΙ: Οικονομικά, κάντε κλικ εδώ

--

--

--

— Just a curious Bitcoiner falling down the rabbit hole — niclick.org

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
nikos

nikos

— Just a curious Bitcoiner falling down the rabbit hole — niclick.org

More from Medium

Sunday Read: Concerning Trends for the False Claims Act

I’m a Trekkie and I’m Proud of It!

How the Time of Hard-Working People is Lost To Inflation

POWERFUL COUNTRIES 2022.