Sitemizi Düzenledik Oradan Oraya Taşıdık

Birkaç aydır bahadirbaykal com sitesi için düzenleme üzerine düzenleme yapıyorum. Burun estetiği gibi rekabeti yüksek bir arama kelimesinde hızlı sonuç beklemiyordum zaten. Sarvon daki siteyi wordpress olarak turhost sunucularına aldık ve tekrar düzenledik, geçiş tabii ki zor oldu. Sayfaların indeklenmesini ve hataları tekrar ve tekrar gözden geçirdim. Fakat geçiş süreci sonunda sitenin kendini toparlaması zaman gerektirdi. Estetik cerrahların pek beklemeye niyetleri yok. http://goo.gl/LNbQ4R danışmanlık fiyatlarımıza bu adresten ulaşabilirsiniz.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.