Memleket nostaljisi

Bu konuya ayar oluyorum. Evet evde falan doğmadım, bildiğin hastanede doğdum. Sobalı bir evde de büyümedim. Büyük bir şehrin, merkezi bir ilçesinin 8 katlı binasında büyüdüm. Ev kaloriferliydi. Ay ben ne bilirim sobadaki kestaneyi. Sevmem de zaten. Kumlu bir şey gibi geliyor bana. Tabii hep soba yüzünden.

Mahalle kültürüyle büyüdüm neyse ki, oradan kurtarıyorum. Hani ağaca da tırmandım ama açık konuşayım köyüm falan olmadı. Yani yazları gittiğim, taş toprak oynadığım bir köyüm de yok. Bildiğin, tamamen şehirde büyüdüm ben. Sokakta oynardım ama annemden salçalı ekmek istemedim. “O salçalı ekmeklerin tadı ne güzeldi” diyemiyorum işte n’apayım. Almancı benim annem, orada öğrendiği “saçma” şeyleri yedirdi hep bana çocukken. Saçma diyorum ama bayılırdım ha! Hala bayılırım hoş.

Neyse, konuma döneyim. 
Şimdi bazen arkadaşlarımla sohbet ediyorum, sürekli aynı muhabbet dönüyor. “Sen ne bilirsin şehir kızı”. Vay be! Sokakta oynadım ben de, ağaca da tırmandım, çamurda da oynadım. Neyin peşindesiniz? Hayır anlamıyorum, çok güzel bir şeyse kurun evinize sobaları. Çok mu zor?

Nostalji nostalji diye diye yediniz kafamı. Oy!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.