Det är fortfarande obligatoriskt med slöjd i den svenska skolan, men inte med programmering.
Vi måste agera eller bli omsprungna!
SpotifySE
49153

Den diffusa meningen om slöjd (som om det vore konstigt att slöjd fortfarande är ett ämne i skolan) ställer jag mig inte bakom. Kids behöver utveckla sin kreativa skaparförmåga, slöjd är ett av de få ämnen där det ingår idag, trots utrymmet för att integrera kreativitet i övriga ämnen, var god läs grundskolans läroplaner.

Den där typen av formulering visar på en idé om att något måste vara ett eget ämne för att det ska ingå i skolan. Programmering bör ju kunna ingå som en obligatorisk del i ALLA ämnen men på olika sätt, det har ju fördelen att det inte behövs annat än en dator till skillnad mot slöjd och bild som behöver verkstäder. Det skulle dock vara fantastiskt om det i slöjden ingick mer programmering och att maskinparkerna utökades med 3D-skrivare, att det inte skulle finnas utrymme för det i läroplanen är taget ur luften. Däremot finns det problem med att det saknas lärare generellt, att det saknas lärare som kan lära ut programmering, lärarnas status och systemet med lärarlegitimation som inte tar hänsyn till reell kompetens. Även avsaknaden av reell ämnesintegration på många skolor är skrämmande.

Med det sagt så JA, programmering kan vara kreativt och därför bör det OCKSÅ vara en del av undervisningen.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Nina Maanmies’s story.