เดินเปลี่ยนเมืองไปกับ Goodwalk

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เราไปไหนมาไหนสะดวกมากกว่าเมื่อก่อนมาก เพราะเรามีวิธีเดินทางไปยังจุดหมายที่หลากหลาย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราไม่อยากจะออกจากบ้านส่วนใหญ่คงเป็นเรื่องของอากาศซะมากกว่า วิธีเดินทางของใครหลายคนจึงหนีไม่พ้นรถยนต์ส่วนตัว มันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ปัญหารถติดอยู่คู่กับเรามาอย่างยาวนาน

ตอนนี้เมืองใหญ่ๆทั่วโลกกำลังปรับเปลี่ยนผังเมืองเพื่อเอื้อให้คนเดินทางด้วยเท้ามากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากจะช่วยลดการจราจรที่หนาแน่นบนถนนแล้ว ยังช่วยลดมลพิษในเมืองได้อีกด้วย และผลสำรวจยังบอกอีกว่าสุขภาพของคนในเมืองนั้นดีขึ้นจากการเดินทางด้วยเท้า

เว็บไซต์ Goodwalk.org เป็นหนึ่งในโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (GoodWalk) ของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินของผู้คนในพื้นที่เมืองระหว่างชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลและให้คะแนนเฉลี่ยแนะนำย่านที่เหมาะกับการเดินเท้าเอาไว้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดที่น่าสนใจ

องค์ประกอบและรายละเอียดการเข้าถึงสถานที่นั้นด้วยการเดินเท้า

ค่าเฉลี่ยหัวเมืองใหญ่ๆตามต่างจังหวัดที่เหมาะกับการเดินก็มี

การเดินทางไปยังจุดหมายด้วยเท้าของเรานั้นไม่ยากอย่างที่คิด การได้เห็นและสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของผู้คนข้างทางระหว่างเดินเท้าก็ดูเหมือนจะมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับเราได้เป็นอย่างดี ช่วงวันหยุดลองวางแผนการเดินเท้าแล้วชวนเพื่อนไปเที่ยวกันดูนะ

ที่มา : goodwalk.org

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.