Alain de Botton

Ik ben akkoord met Alain de Botton dat we meer aan constructive journalism moeten doen. Ik denk dat vandaag de dag de nieuwszenders te gefocust zijn op de zware nieuws items waar ze nog drie dagen later nieuws kunnen halen. Ik zou die tijd en energie eerder gebruiken voor positief nieuws of die tijd gebruiken voor belangrijkere onderwerpen die minder tijd en aandacht krijgen zoals Climate Change.

Ik denk inderdaad zoals de Botton dat het interessant zou zijn om het journaal meer in een documentaire vorm te gieten. Dit wil zeggen om het nieuws te downgraden naar twee of drie items die de volle 20 minuten aandacht krijgen. De mens zal thuis een betere situatieschets krijgen, er meer van onthouden en zijn eigen mening kunnen vormen. We worden inderdaad te overladen met nieuws waar we een week later (bijna) niets meer over weten.

Nino Savenberg 1JOUA

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Nino Savenberg’s story.