Overzicht Media Trends

Veel heb ik bijgeleerd over zaken zoals creative commons. Het was leuk om eindelijk eens een les te krijgen die duidelijkheid schiep over dit. De les media trends doet dit met meerdere onderwerpen. Media trends is echt het vak dat ons die kleine dingen leert dat we anders hopeloos zelf moeten zoeken of waar we op gaan botsen later en het al te laat is. Ook die creatieve processen pas ik nu vaak toe. Ik ben ook een zéér interessant boek gaan lezen: Creativity inc. van Ed Catmull. Het is geschreven door één van de founders van Pixar. Hij schrijft er zijn memoires in en over hoe het bedrijf gegroeid is. Maar ook gaat hij opzoek naar wat nu een bedrijf groot maakt en groot kan blijven. Hij bestudeerde bedrijven rond hem, en zag hoe al deze grote bedrijven alles hadden, maar toch alles verloren. Hij gaat opzoek naar de factor die dat veroorzaakt. Verder heb ik het leuke medium Medium ontdekt dat ik nu vaak gebruik voor de opdrachten maar ook om stuff te lezen. Samengevat, heb ik veel geleerd en vond ik dit een geweldige les.

Nino Savenberg 1JOUA

Like what you read? Give Nino Savenberg a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.