Koku

“Kendisinde eksik olduğunu düşündüğü duygunun, bizden aldığı ayakkabı sayesinde tamamlandığına inanıyor. O duygu sahip oluyor. Seneler önce, dükkâna bir kadın geldi, 70’ lerine yakındı, belli ki gençliğinde ortalığı yakıp yıkmış, çok zarifti, bizim en yüksek topuklu modellerden birini ayağına geçirdi ve aynada kendini süzerek, “Aman tanrım, çok seksi oldum!” dedi. Ve ayakkabıyı aldı. Aynı gün, çok seksi bir kadın gelip aynı modeli giydi, aynada kendine baktı ve “Aman tanrım ne kadar klas oldum!” dedi. Şık ve zarif olan hayatına biraz seksapel katmak istiyordu, seksi olanı ise klas ve zarafet. Ayakkabı bir aynadır aslında…”

Sonra onun kokusunu çektim içime :)

Like what you read? Give nitchesse a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.