Data: divendres, 27 de setembre

Hora: 18:00 h a 20:00 h

Llocs: Llibreria infantil i juvenil Baobab, Bar Molta Barra, i La Biblioteca de Babel (Palma)

L’IdISBa participa per segon any consecutiu en la Nit Europea dels Investigadors. Per celebrar-ho des de l’Institut organitzen xerrades divulgatives informals i dinàmiques d’uns 10 minuts dels investigadors de l’entitat en diferents indrets de Palma.

Image for post
Image for post

Conte Infantil: “No me puc dormir! Investigam per què?
Divendres 27 de setembre a les 18h, a la Llibreria Baobab- Carrer de Guillem Galmés, 17, Palma

Micro xerrades divulgatives al Molta Barra
Divendres 27 de setembre, ales 19:00 h al Bar Molta Barra Carrer del Pes de la Farina, 12, Palma

Micro xerrades divulgatives a la Biblioteca Babel
Divendres 27 de setembre, a les 20:00h , a la Biblioteca Babel — Carrer Arabí, 3, Palma

Image for post
Image for post

Data: divendres 27 de setembre

Hora: de les 18:00 h a les 21:00h

LLoc: Estació d’Investigació Jaume Ferrer (La Mola) — Maó

Image for post
Image for post

Aquesta Nit Europea de la Recerca Menorca l’Estació Científica Jaume Ferrer a la Mola de Menorca -un equipament propietat del Govern de les Illes Balears i de l’IEO-, acollirà entre les 18 i les 21 hores una jornada de portes obertes per poder visitar-ne les instal·lacions i gaudir de tota una serie de conferències, exposicions i activitats obertes al públic de manera gratuïta.

Image for post
Image for post

Lloc: Ca’n Oleo. Carrer de l’Almudaina, 4, Palma
Data i hora: 27 de setembre. De 17:00h a 18:00h i de 18'00h a 19:00h
Places limitades
Inscripcions:
https://forms.gle/ZxeGd4mCzBrwyCJd6

Image for post
Image for post

Coneix d’una manera divertida i des del punt de vista dels investigadors les diverses cares de la ciència, descobreix la recerca més pura i el treball tècnic que realitza el personal investigador, i fes-ho cara a cara amb els protagonistes de la recerca a les Illes Balears.

Les cites ràpides en ciència, sorgeixen durant els últims anys com una activitat divulgativa informal i dinàmica, que facilita la interacció de grups de gent per rebre informació d’una manera molt personalitzada i que permet als participants fer preguntes o resoldre dubtes de manera molt propera. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store